eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
12
INDEX COPERNICUS
120.57

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2017
0.15
 
Dwumiesięcznik „Przegląd Dermatologiczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek, komunikaty, listy do redakcji oraz prace specjalne (na zamówienie redakcji), dotyczące wybranych zagadnień dermatologicznych i interdyscyplinarnych. Prace nadsyłane do redakcji są recenzowane. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.

Rok założenia czasopisma 1906
od roku 1906 do roku 1913 Przegląd Chorób Skórnych i Wenerycznych
od roku 1914/18 do roku 1951 Przegląd Dermatologiczny
od roku 1951 do roku 1958 Przegląd Dermatologii i Wenerologii
od roku 1959 Przegląd Dermatologiczny


Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Copyright: © 2017 Polish Dermatological Association. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Zespół redakcyjny
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. n.med.Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Katedra i Klinika Dermatologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. n. med. Wojciech Baran, prof. UMW
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Redaktor
dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias
Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktor
dr n. med. Mariusz Sikora
Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Redaktorzy językowi
Beata Pasturczak-Lewandowska, Arleta Czarnik, Richard Ashcroft

Adres
Redakcja czasopisma Przegląd Dermatologiczny
ul. Koszykowa 82A
02-008 Warszawa
tel. +48 22 502 14 68
journals@termedia.pl

Komitet Naukowy
Zygmunt Adamski (Poznań, Poland)
Giuseppe Argenziano (Naples, Italy)
Grażyna Broniarczyk-Dyła (Łódź, Poland)
Ligia Brzezińska-Wcisło (Katowice, Poland)
Paulo Cunha (Sao Paulo, Brazil)
Rafał Czajkowski (Bydgoszcz, Poland)
Iwona Flisiak (Białystok, Poland)
Uwe Gieler (Giessen, Germany)
Robert Gniadecki (Kopenhaga, Denmark)
Nasim Fazel (Sacramento, CA, USA)
Marek Haftek (Lyon, France)
Jana Hercegova (Praga, Czech Republic)
Mared Jonkman (Groningen, Netherlands)
Andrzej Kaszuba (Łódź, Poland)
Dorota Krasowska (Lublin, Poland)
Juergen F. Kreusch (Luebeck, Germany)
Camila Krysicka-Janninger (Newark, NJ, USA)
Oleksander Litus (Kijów, Ukraine)
Sławomir Majewski (Warsaw, Poland)
Romuald Maleszka (Szczecin, Poland)
Mariya Miteva (Miami, FL, USA)
Hoda Moneib (Cairo, Egypt)
Tomasz Mroczkowski (New Orleans, USA)
Dedee Murrell (Sydney, Australia)
Nir Nathansohn (Ramat Gan, Israel)
Milos Nikolic (Belgrad, Serbia) Roman Nowicki (Gdańsk, Poland)
Witold Owczarek (Warsaw, Poland)
Ketty Peris (Rome, Italy)
Waldemar Placek (Olsztyn, Poland)
Bianca Maria Piraccini (Bologna, Italy)
Bertrand Richert (Brussels, Belgium)
Lidia Rudnicka (Warsaw, Poland)
Robert A. Schwarz (Newark, NJ, USA)
Jerry Shapiro (Vancouver, Canada)
Sonja Stander (Minster, Germany)
Jacek Szepietowski (Wrocław, Poland)
Antonella Tosti (Bolonia, Italy)
Shyam Verma (Vadodra, India)
Anna Wojas-Pelc (Kraków, Poland)
Uwe Wollina (Dersden, Germany)
Anna Woźniacka (Łódź, Poland)
Gil Yosipovitch (Miami, USA)


Honorowy Komitet Naukowy
Eugeniusz Baran (Wrocław, Poland)
Maria Błaszczyk (Warsaw, Poland)
Grażyna Chodorowska (Lublin, Poland)
Bożena Chodynicka (Białystok, Poland)
Stefania Jabłońska (Warsaw, Poland)
Kazimierz Jakubowicz (Warsaw, Poland)
Barbara Lecewicz-Toruń (Lublin, Poland)
Adam Nowak (Szczecin, Poland)
Zofia Olszewska (Łódź, Poland)
Anastazy Omulecki (Łódź, Poland)
Jadwiga Roszkiewicz (Gdańsk, Poland)
Andrzej Stapiński (Warsaw, Poland)
Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź, Poland)
Henryk Szarmach (Gdańsk, Poland)
Hanna Wolska (Warsaw, Poland)
Stanisław Zabielski (Warsaw, Poland)


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Mańkowska
tel. +48 61 822 77 81, wew. 404
kom. +48 512 027 379
a.mankowska@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe