facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.7
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
120.84

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.14

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.8
 
Dwumiesięcznik „Przegląd Dermatologiczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek, komunikaty, listy do redakcji oraz prace specjalne (na zamówienie redakcji), dotyczące wybranych zagadnień dermatologicznych i interdyscyplinarnych. Prace nadsyłane do redakcji są recenzowane. Czasopismo dostępne jest również w formie elektronicznej.

Rok założenia czasopisma 1906
od roku 1906 do roku 1913 Przegląd Chorób Skórnych i Wenerycznych
od roku 1914/18 do roku 1951 Przegląd Dermatologiczny
od roku 1951 do roku 1958 Przegląd Dermatologii i Wenerologii
od roku 1959 Przegląd Dermatologiczny

Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Liczba wydań: 6 zeszytów rocznie.

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Copyright: © Polish Dermatological Association. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Zespół redakcyjny
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. n.med.Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Katedra i Klinika Dermatologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. n. med. Wojciech Baran, prof. UMW
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Redaktor
dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias
Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktor statystyczny
Małgorzata Misztal

Redaktor językowy
Beata Pasturczak-Lewandowska
Katarzyna Kordas


Adres
Redakcja czasopisma Przegląd Dermatologiczny
ul. Koszykowa 82A
02-008 Warszawa
tel. +48 22 502 14 68
journals@termedia.pl


Honorowy Komitet Naukowy
Eugeniusz Baran (Wrocław, Poland)
Maria Błaszczyk (Warsaw, Poland)
Grażyna Broniarczyk-Dyła (Łódź, Poland)
Grażyna Chodorowska (Lublin, Poland)
Bożena Chodynicka (Białystok, Poland)
Jadwiga Roszkiewicz (Gdańsk, Poland)
Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź, Poland)
Hanna Wolska (Warsaw, Poland)
Stanisław Zabielski (Warsaw, Poland)


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus

WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Mańkowska
tel. +48 61 822 77 81, wew. 404
kom. +48 512 027 379
a.mankowska@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl

Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.