eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2019
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Itopryd jako element postępowania w zapobieganiu zaparciu poopioidowemu – wstępne wyniki badania retrospektywnego

Tomasz Dzierżanowski
,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Medycyna Paliatywna 2019; 11(1): 27–32
Data publikacji online: 2019/03/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W zapobieganiu zaparciu poopioidowemu (opioid-induced constipation – OIC) zalecane jest stosowanie środków przeczyszczających. Badanie retrospektywne miało na celu stwierdzenie, czy itopryd włączony do profilaktyki OIC zmniejsza konieczność stosowania zwykłych środków przeczyszczających w zapobieganiu zaparciu wywołanemu opioidami u dorosłych chorych objętych opieką paliatywną. Kryteria włączenia do badania spełniło 92 pacjentów. Wszyscy chorzy otrzymywali, w zależności od potrzeb, zwykłe środki przeczyszczające, oksykodon z naloksonem (OXN), itopryd w dawce 50 mg 3 razy dziennie p.o. lub połączenie tych leków. Wszystkie metody okazały się w podobnym stopniu skuteczne w profilaktyce OIC. Niemniej konieczność stosowania środków przeczyszczających zmniejszyła się w grupach otrzymujących itopryd w porównaniu z grupą kontrolną oraz osobami przyjmującymi OXN (p = 0,009). Oksykodon z naloksonem nie zmniejszył zapotrzebowania na środki przeczyszczające (p = 0,22). Podsumowując – dodanie itoprydu, ale nie OXN, skutkowało zmniejszeniem konieczności stosowania środków przeczyszczających w zapobieganiu OIC. Z uwagi na ograniczenia tego badania wskazane jest przeprowadzenie badania z randomizacją w celu potwierdzenia otrzymanych wyników.

It is recommended that laxatives be prescribed for the prevention of opioid-induced constipation (OIC). This retrospective study aims to verify whether itopride, added to preventive OIC therapy, decreases the necessity of regular laxatives in the prevention of opioid-induced constipation in adult palliative care patients. Ninety-two patients met the inclusion criteria. All patients received, if needed, regular laxatives, oxycodone/naloxone (OXN), itopride 50 mg TID orally, or a combination of these drugs. All methods were similarly effective in the prevention of OIC. However, the necessity of laxatives decreased in groups where itopride was used, compared to control or OXN groups (p = 0.009). OXN did not decrease laxative use (p = 0.22). We conclude that adding itopride, but not oxycodone/naloxone, resulted in a decrease in the necessity of laxative use in the prevention of OIC. Taking into consideration the limitations of this study, a randomised controlled trial is necessary to confirm this finding.
słowa kluczowe:

opieka paliatywna, zaparcie, prokinetyki, itopryd, oksykodon z naloksonem

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe