eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank3/2019
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Jak interpretować wyniki badań porównawczych leków? Metody analizy statystycznej – standaryzowana różnica średnich SMD oraz różnica średnich obliczona metodą najmniejszych kwadratów LSMD

Monika Marko
1
,
Rafał Pawliczak
1

1.
Zakład Immunopatologii, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2019; 6, 3: 90–99
Data publikacji online: 2019/10/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Odpowiednie narzędzia statystyczne oraz ich właściwe zastosowanie umożliwiają wiarygodną ocenę bezpieczeństwa i skuteczności badanych leków. Do tej pory opisano kilka metod statystycznych, które pomagają ocenić wielkość różnic między dwiema lub więcej interwencjami w badaniach klinicznych i zapewniają lepsze oszacowanie efektów leczenia. Nauki medyczne oraz biomedyczne intensywnie wykorzystują dane badawcze. Wskazuje to, jak ważna jest wiedza statystyczna oraz posiadanie umiejętności jej wykorzystania w zakresie badań medycznych i biomedycznych. Na klinicyście spoczywa obowiązek wybrania odpowiedniej metody w celu wykonania analizy statystycznej przeprowadzonych przez siebie badań. Niniejszy artykuł opisuje i tłumaczy metody statystyczne SMD (standardized mean difference) oraz LSMD (least squares mean difference) służące do porównywania skuteczności interwencji w badaniach porównawczych leków.

Adequate statistical tools and their proper application enable reliable assessment of the safety and effectiveness of the tested drugs. To date, several statistical methods have been described that help assess the magnitude of differences between two or more interventions in clinical trials and that provide a better estimate of treatment effects. Medical and biomedical sciences have become fields intensively using research data. It shows the importance of statistical knowledge and the ability to use it in the field of medical/biomedical research. It is the clinician’s responsibility to choose the appropriate method to perform statistical analysis of the tests they have carried out. This article describes and explains SMD statistical methods (standardized mean difference – SMD) and LSMD (least squares mean difference) for comparing the effectiveness of interventions in comparative drug trials.
słowa kluczowe:

standaryzowana różnica średnich, różnica średnich obliczona metodą najmniejszych kwadratów, analiza statystyczna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe