eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Jakość życia chorych na raka płuca

Marta Pękała
1
,
Joanna Kozaka
2

  1. Gdyńskie Centrum Onkologii
  2. Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 90-97
Data publikacji online: 2016/09/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych na świecie. U większości pacjentów jest rozpoznawany w zaawansowanym stadium i charakteryzuje się niepomyślnym rokowaniem. Mimo postępu medycyny radykalne leczenie tej choroby dające szansę na wyleczenie dotyczy nadal niewielkiego procenta chorych. W tej sytuacji niezwykle ważne jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej jakości życia w okresie choroby. W prezentowanej pracy omówiono czynniki mające istotny wpływ na jakość życia pacjentów z rakiem płuca i przedstawiono najnowsze badania dotyczące tego zagadnienia. Przedstawiono wpływ terapii onkologicznej, dolegliwości somatycznych, zaburzeń nastroju i strategii radzenia sobie z chorobą na jakość życia chorych z rakiem płuca.

Lung cancer is the main cause of death resulting from cancer diseases in the world. It is diagnosed in advanced stages for the majority of patients and characterized by unfavorable prognosis. Apart from the advancements in medicine, the radical treatment of this disease giving the chance to cure concerns only a small percentage of patients. In the mentioned situation it is very important to provide patients with the best quality of life when they are ill. The factors having crucial influence on the life quality of patients suffering from lung cancer have been described and the latest research on this topic has been presented in this paper. The work presents the influence of oncological therapy, somatic afflictions, mood disorders and strategies of dealing with illness on the life quality of patients suffering from lung cancer.
słowa kluczowe:

rak płuca, jakość życia, lęk, depresja, strategie radzenia sobie z chorobą

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.