eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Analiza porównawcza

Joanna Andrzejewska
,
Dorota Talarska
,
Michał Michalak
,
Krzysztof Linke

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5): 251–255
Data publikacji online: 2009/11/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), do których zalicza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna, są grupą idiopatycznych chorób przewodu pokarmowego o charakterze przewlekłym. Obie jednostki istotnie ograniczają życie chorego i potencjalnie mogą prowadzić do przewlekłej niepełnosprawności.
Cel: Ocena jakości życia oraz funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z NZJ, a także określenie związku między poziomem jakości życia chorych na NZJ a czynnikami, takimi jak: płeć, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, czas trwania, rodzaj i stadium choroby.
Materiał i metody: Badaniem objęto 51 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz 41 osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jakość życia chorych oceniono na podstawie badania z użyciem polskiej wersji kwestionariusza obaw i lęków związanych z chorobą (RFIPC) oraz ankiety autorskiej.
Wyniki i wnioski: Stwierdzono, że subiektywna ocena jakości życia pacjentów z NZJ jest niska. Najwyższe wyniki z użyciem RFIPC, a tym samym najniższą jakość życia uzyskano wśród kobiet, osób w aktywnym stadium choroby oraz mieszkańców wsi, osób z niskim wykształceniem i osób z chorobą trwającą krócej niż 2 lata. Zauważono, że funkcjonowanie biopsychospołeczne większości pacjentów z tych grup jest poważnie zaburzone i dlatego wymaga szczególnej uwagi w procesie opieki i leczenia specjalistycznego.

Introduction: Inflammatory bowel diseases are idiopathic chronic conditions of the gastrointestinal tract. The major types of IBD are Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). They interfere with the daily life of those affected and may potentially cause lifelong disability.
Aim: To assess health-related quality of life and bio-psychosocial functioning in a community-based sample of patients with inflammatory bowel disease and explore its association with gender, level of education, dwelling place, duration, type and phase of disease.
Material and methods: Fifty-one patients with ulcerative colitis and forty-one patients with Crohn’s disease were involved in the study. Health related quality of life was assessed by a disease-specific instrument, a Polish version of Rating Form of IBD Patients Concerns (RFIPC) and by self made questionnaire.
Results and conclusions: It was confirmed that patients suffering from inflammatory bowel disease assessed their health related quality of life as low. Highest scores (the worst quality of life) were significantly associated with female gender, exacerbation of disease, short duration of disease, patients living in the country and patients with low level of education. Biopsychosocial functioning of most patients from these groups is gravely disturbed and thus require a particular attention in care and specialist treatment.
słowa kluczowe:

wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe