eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2019
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentek z rakiem piersi leczonych cytostatykami

Violetta Cebulska
1
,
Violetta Koźlak
1
,
Lidia Kostrzewa
2

1.
Wydział Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
2.
Oddział Onkologiczny, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie
Medycyna Paliatywna 2019; 11(3): 125–132
Data publikacji online: 2019/11/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Ocena jakości życia pacjentek z rakiem piersi leczonych cytostatykami.

Materiał i metody
Zbadano grupę 80 pacjentek z rakiem piersi, u których zastosowano chemioterapię uzupełniającą, hospitalizowanych na Oddziale Onkologicznym Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie. W badaniu wykorzystano kwestionariusze oceny jakości życia: EORTC QLQ-C30 oraz EORTC QLQ-BR23. Do sprawdzenia istotności różnic w poziomie jakości życia użyto nieparametrycznych testów: Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa.

Wyniki
Ocena ogólnej jakości życia przez ankietowane kobiety, u których zastosowano chemioterapię, w skali od 1 (bardzo zła) do 7 (doskonała) zawierała się między 2 a 7, wartość średnia wynosiła 4,04 ±1,06. Połowa pacjentek oceniła swoją jakość zdrowia na nie więcej niż 4, a połowa – na nie mniej niż 4. Analiza ogólnego stanu zdrowia i jakości życia w badanej grupie ujawniła, że pacjentki miały przeciętny ogólny stan zdrowia i jakość życia (średnia: 49,7 ±15,8, mediana: 50).

Wnioski
Kobiety z rakiem piersi najwyżej oceniły funkcjonowanie poznawcze i fizyczne, a najniżej funkcjonowanie emocjonalne. Respondentki oceniły jakość życia poniżej przeciętnej: najwyżej oceniony został aspekt wizerunku własnego ciała, a najniżej perspektywa własnego zdrowia oraz funkcjonowanie seksualne. Czynniki socjodemograficzne nie różnicowały oceny jakości życia badanych kobiet z wyjątkiem stanu cywilnego.Aim of the study
To assess the life quality in breast cancer patients treated with cytostatics.

Material and methods
A group of 80 patients with breast cancer treated with complementary chemotherapy method, hospitalised in the Oncology Ward of the Medical Centre in Pleszew, were examined. The study used questionnaires to assess quality of life: EORTC QLQ-C30 and EORTC QLQ-BR23. Non-parametric tests (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis) were used to check the significance of differences in the level of life quality.

Results
The assessment of the overall life quality in women treated with chemotherapy method on a scale of 1 (very poor) to 7 (excellent) ranged between 2 and 7. The mean value was 4.04 ±1.06. Half of the patients rated their quality of health at no more than 4, and half of the patients at no less than 4. Analysis of the general state of health and life quality in the examined group of women revealed that the patients had an average overall state of health and quality of life (average: 49.7 ±5.8, median: 50).

Conclusions
Women with breast cancer rated cognitive and physical performance the highest, emotional the lowest. The respondents rated the quality of life below average; the aspect of their own body image was rated the highest, and the perspective of their own health and sexual functioning were the lowest. Sociodemographic factors did not differentiate the assessment of the quality of life of the respondents, except for marital status.

słowa kluczowe:

rak piersi, samoocena zdrowia, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.