eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Current issue Archive About the journal Special Issues Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
12
INDEX COPERNICUS
111.69

GOOGLE H5
5

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
5/2017
vol. 104
 
the latest issue:
 

 
Special paper

Systemic sclerosis – diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 1: diagnosis and monitoring

Dorota Krasowska, Lidia Rudnicka, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Grażyna Chodorowska, Anna Woźniacka, Anna Lis-Święty, Joanna Czuwara, Joanna Maj, Sławomir Majewski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Wojas-Pelc
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 483–498
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71214
Review paper

Raynaud’s phenomenon as an interdisciplinary problem

Karolina Górska, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Dorota Purzycka-Bohdan, Marta Stawczyk-Macieja, Karol Wierzba, Roman J. Nowicki
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 499–508
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71215
Review paper

Diseases presenting with vesicular and erosive lesions of oral mucous membranes

Kamila Ociepa, Agnieszka Żebrowska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 509–518
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71216
Review paper

Role of omentin and vaspin in metabolic diseases in association with psoriasis

Paulina Kiluk, Anna Baran, Iwona Flisiak
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 519–528
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71217
Original paper

Parameters of liver function in patients with psoriasis vulgaris

Magdalena Oszukowska, Magdalena Kręgiel, Barbara Kaczmarek, Andrzej Kaszuba
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 529–543
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71218
Case report

Mycosis fungoides with a dramatic course in a patient with a history of pyoderma gangrenosum – a case report

Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak, Anna Baran, Iwona Flisiak
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 544–554
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71219
Case report

Unilateral Darier’s disease – case report

Jolanta Węgłowska, Karolina Rajkowska-Strojs, Katarzyna Chrzanowska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 555–560
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71220
Case report

Cutaneous manifestations of breast cancer

Agnieszka B. Owczarczyk-Saczonek, Dawid Sigorski, Paweł Różanowski, Agnieszka Markiewicz, Waldemar J. Placek
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 561–569
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71221
Letter to the Editor

Concomitant en coup de sabre and plaque type morphea in the same patient: a rare occurrence

Tasleem Arif, Mohammad Adil, Syed Suhail Amin, Marwa Sami, Dinesh Raj
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 570–574
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71222

Z życia PTD

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 578
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71355

Z życia PTD
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz diagnostyki i leczenia chorób dermatologicznych przez osoby nieposiadające wykształcenia lekarskiego

Lidia Rudnicka, Barbara Zegarska, Waldemar Placek, Anna Wojas-Pelc, Zygmunt Adamski, Adam Reich, Ligia Brzezińska-Wcisło, Roman Nowicki, Grażyna Chodorowska, Rafał Czajkowski, Magdalena Czarnecka-Operacz, Joanna Czuwara, Iwona Flisiak, Monika Kapińska-Mrowiecka, Andrzej Kaszuba, Cezary Kowalewski, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Sławomir Majewski, Romuald Maleszka, Joanna Narbutt, Witold Owczarek, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Jacek Szepietowski, Anna Woźniacka, Marcin Ambroziak, Ewa Chlebus, Barbara Pytrus, Małgorzata Suszko, Grażyna Wąsik
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 579–582
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71356
Quick links
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe