eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
120.73

GOOGLE H5
5

VIEW ARTICLES
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
0.17
 
5/2019
vol. 106
 
the latest issue:
 

 
Special paper

Atopic dermatitis. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society, Polish Society of Allergology, Polish Pediatric Society and Polish Society of Family Medicine. Part II. Systemic treatment and new therapeutic methods

Roman J. Nowicki, Magdalena Trzeciak, Maciej Kaczmarski, Aleksandra Wilkowska, Magdalena Czarnecka-Operacz, Cezary Kowalewski, Lidia Rudnicka, Marek Kulus, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Radosław Śpiewak, Zygmunt Adamski, Joanna Czuwara, Monika Kapińska-Mrowiecka, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Beata Kręcisz, Joanna Narbutt, Sławomir Majewski, Adam Reich, Zbigniew Samochocki, Jacek Szepietowski, Katarzyna Woźniak
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 475-485
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.89995
Original paper

The occurrence of anxiety, depression, and suicidal thoughts in patients with psoriasis

Magdalena Stachecka, Teresa N. Rzepa, Joanna Furmańska, Ryszard W. Żaba
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 486-494
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.89996
Review paper

Risk of cardiovascular diseases in psoriasis – the current state of knowledge

Anna Wójcik-Maciejewicz, Edyta Sawińska, Adam Reich
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 495-506
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.89997
Review paper

Role of Demodex folliculorum in dermatology

Klaudia Dopytalska, Katarzyna Lipa, Piotr Sobolewski, Elżbieta Szymańska, Irena Walecka
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 507-514
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.89998
Case report

Early diagnosis of porphyria cutanea tarda as a key to avoiding scarring – a mild form of the disease

Marcela A. Nowak, Dorota Mehrholz, Wioletta Barańska-Rybak, Roman J. Nowicki
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 515-521
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.89999
Case report

Metastasis of laryngeal cancer or cervical actinomycosis – the importance of early differential diagnosis

Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, Agnieszka B. Serwin, Dorota Kozłowska, Iwona Flisiak
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 522-528
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.90000
Case report

Pseudoscleroderma associated with POEMS syndrome

Kalina Wysocka-Dubielecka, Andrzej Bizoń, Katarzyna Głogowska, Dorota Mączyńska-Karcz, Katarzyna Łoza, Kazimierz Kalbarczyk, Oskar Janeczek, Marek Braszkiewicz
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 529-537
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.90001
Case report

Lipoid proteinosis: different clinical features in two siblings

Katarzyna Łuczak, Elżbieta Wojtowicz-Prus, Robert Śmigiel, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Sylwia Radomska, Jacek Podolski, Jolanta Węgłowska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 538-544
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.90002
Letter to the Editor

A case of Greither’s disease with late onset of disease: a rare presentation

Surabhi Sinha, Prekshi Bansal, Konchok Dorjay, Gauri Vats
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 545-547
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.90003
Letter to the Editor

Comedonal Darier’s disease in an oil refinery worker

Rafiya Fatima, Tasleem Arif, Marwa Sami
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 548-553
 
DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2019.90004

Sprawozdanie z konferencji Top Masters in Dermatology
Rzeszów, 12–14 wrzeœnia 2019 r.

Marta Szymoniak-Lipska, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Adriana Polańska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 554-556

Z życia PTD

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 562
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe