eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.6
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.23

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 

Official Journal of the Polish Society of Cardiothoracic Surgeons


1/2009
vol. 6
 
 

 

FORUM EKSPERTÓW
The Place of Assist Devices in the Treatment of Heart Failure

Henryk Siniawski, Michael Dandel, Yuguo Weng, Miralem Pasic, Evgenij Potapov, Thorsten Drews, Thomas Krabatsch, Roland Hetzer
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 3–8

FORUM EKSPERTÓW
Surgical treatment of atrial fibrillation

Li Poa
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 9–10

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Is C-reactive protein level before cardiac operations for the most common indications helpful in risk prediction of in-hospital postoperative complications?

Mirosław Bitner, Sławomir Jander, Andrzej Walczak, Karol Bartczak, Małgorzata Misztal, Bogdan Jegier, Ryszard Jaszewski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 11–16

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Assessment of long-term results of the efficiency and blood supply of the upper limb after harvesting the radial artery as material for coronary artery bypass grafting

Piotr Kowalczyk, Oktawian Knap, Agnieszka Kempińska, Mirosław Parafiniuk, Krzysztof Mokrzycki, Mariusz Listewnik, Mirosław Brykczyński
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 17–22

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Physical ability and psychosocial functioning of patients qualified for coronary artery bypass graft surgery

Lucyna Płaszewska-Żywko, Urszula Myrdko
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 23–28

WADY WRODZONE
Congenital unilateral absent pulmonary artery – clinical picture, diagnosis, treatment – own experience

Maria Żyła-Frycz, Jacek Kusa, Tomasz Kurek, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 29–33

WADY WRODZONE
Hepatic veins’ inclusion in the system of total cavo-pulmonary connection

Tomasz Mroczek, Jerzy Jarosz, Janusz H. Skalski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 34–37

TORAKOCHIRURGIA
Pulmonary resection in patients after pneumonectomy for bronchogenic carcinoma

Dariusz Tomaszewski, Adam Sternau, Mariusz Łapiński, Witold Rzyman
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 38–42

TORAKOCHIRURGIA
Occurrence of Candida fungi in bronchoalveolar lavage in patients with lung neoplastic tumour

Maria Szymankiewicz, Maciej Dancewicz, Mariusz Bella, Janusz Kowalewski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 43–45

TORAKOCHIRURGIA
Penetrating heart injury – an attempted suicide. Case report

Grzegorz Garbas, Jakub Perdeus, Waldemar Machała
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 46–48

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
The influence of endobronchial intubation using various muscle relaxant agents on chosen haemodynamic and respiratory parameters

Hanna Misiołek, Marek Tombarkiewicz, Katarzyna Rutkowska, Ewa Podwińska
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 49–56

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I PŁUC, TRANSPLANTOLOGIA
Giant cell myocarditis in the explanted heart of an orthotopic heart transplant recipient – a case report

Anna Krynicka, Jerzy Nożyński, Michał Zakliczyński, Dominika Konecka-Mrówka, Roman Przybylski, Marian Zembala
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 57–59

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Intra-myocardial right ventricular haemangioma in combination with a coronary fistula

Jörg Babin-Ebell, Steffen Froehner, Ioannis Neophytou, Paul Urbanski, Anno Diegeler
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 63–64

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Czy onkologiczna diagnostyka molekularna jest potrzebna?

Piotr Pierzchalski, Monika Zazula, Anastazja Stój, Piotr Wójcik, Anna Sińczak-Kuta, Agnieszka Klimkowska
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 65–67

TECHNIKI OBRAZOWANIA
The role of precise diagnosis of the clinical problem of congenital heart disease in the form of transposition of the great arteries (l-TGA) based on own clinical material

Jan Głowacki, Anna Obersztyn, Jarosław Wasilewski, Maciej Obersztyn, Blandyna Karwot, Jacek Kusa, Karol Miszalski-Jamka, Tadeusz Osadnik, Janusz Iwiński, Jacek Białkowski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 68–72

FORUM MŁODYCH CHIRURGÓW
Catamenial pneumothorax: lessons learned and literature review

Mesbah Rahman, Adam Szafranek, Yasir Ahmed, Mahmood Ashour
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 73–76

PRAWO W MEDYCYNIE
Medical staff’s observance of patient’s right to privacy while undergoing medical procedures

Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Adam Depta, Roman Bocian, Adam Dziki
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 77–81

HISTORIA MEDYCYNY
Hołd pionierom. Pamięci Michaela De Bakeya,

Zbigniew Nawrat
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 88–90

KRONIKA NAUKOWA
Sprawozdanie z Sympozjum Radiologii Kardiologicznej ESCR w Porto – Bem-vindos ao ESCR 2008

Jan Głowacki, Mieczysław Pasowicz
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 92–93

KRONIKA NAUKOWA
Kalendarium

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 102

LISTY DO REDAKCJI. WSPOMNIENIA O PROF. ŚLIWIŃSKIM

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6 (1): 103-104
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.