eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.6
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.23

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 

Official Journal of the Polish Society of Cardiothoracic Surgeons


3/2006
vol. 3
 
 

 

Editorial

Marian Zembala, Tadeusz Orłowski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3):253-254

Forum ekspertów
Twenty golden rules for manuscript submission

Ian Beecroft
Kardiochirur Torakochirur Polska 2006; 3 (3): 255–257

Kardiochirurgia dorosłych
Long-term angiotensin converting enzyme inhibition and postoperative risk of atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting

Krzysztof Szyndler, Piotr Siondalski, Rafał Pawlaczyk, Krzysztof Jarmoszewicz, Grzegorz Łaskawski, Andrzej Łoś, Dariusz Jagielak, Jan Rogowski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 264–269

Kardiochirurgia dorosłych
Evaluation of the effect of filtered blood cardioplegia on adhesion molecule expression during coronary artery bypass grafting procedures

Jarosław Jasiński, Paweł Burchardt, Tomasz Poprawka, Ryszard Kalawski, Jan Żeromski, Henryk Wysocki, Tomasz Siminiak
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 270–274

Kardiochirurgia dorosłych
Influence of hypertension on health-related quality of life in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation assigned to coronary artery bypass graft surgery. Two-year follow-up

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Przemysław Trzeciak, Alicja Michalak, Tomasz Styn, Roman Przybylski, Jerzy Pacholewicz, Bogusław Ryfiński, Jerzy Foremny, Marian Zembala, Lech Poloński
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 275–280

Torakochirurgia
Presence of CD25 antigen on lymphocytes of patients treated for non-small cell lung cancer (NSCLC)

Paweł Rybojad, Jacek Tabarkiewicz, Tomasz Koncewicz, Grzegorz Górniewski, Jacek Roliński, Kazimierz Goździuk
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 285–289

Torakochirurgia
Prosthesis implanted in pleural cavity post pneumonectomy imitating neoplastic tumor – case report

Jarosław Religioni, Tadeusz Orłowski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 295–298

Anestezjologia i intensywna terapia
The relationship between ”aspirin resistance” and post-operative cardiac ischaemic events in coronary artery bypass grafting patients

Ryszard Golański, Cezary Watała, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Wiktor Kuliczkowski, Janusz Zasłonka, Jacek Golański
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 299–303

Anestezjologia i intensywna terapia
How can we increase chances of the patient in cardiogenic shock?

Paweł Nadziakiewicz, Piotr Knapik
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 304–307

Niewydolność serca i płuc, transplantologia
Prognosis of patients with advanced heart failure referred for heart transplantation – data of POLKARD heart failure registry 2003–2005

Jerzy Korewicki, Aldona Browarek, Tomasz Zieliński, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Małgorzata Piotrowska, Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Piotr Rozentryt, Anna Barańska-Kosakowska, Jerzy Sadowski, Piotr Przybyłowski, Irena Milaniak, Mirosław Garlicki
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 308–322

Dzielimy się doświadczeniem
Results after early haemofiltration for acute renal failure after cardiac surgery

Marek Ehrlich, Mirosław Garlicki, Jarosław Świstowski, Krzysztof Łabuś, Sewer M. Gołębiewski, Andrzej Z. Rydzewski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (2): 323–325

Rehabilitacja
Physical activity, inflammatory factors and endothelial function among adult men with coronary artery disease

Monika Nonas, Ewa Fornalczyk-Wachowska, Janusz Śmigielski, Anna Jegier
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 327–334

Forum młodych chirurgów
European Residents’ Meeting 2006

Maciej Kolowca
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 335–336

Etyka
Kilka dylematów deontologicznych czyli etyka lekarska w naszym środowisku

Janusz H. Skalski
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 337–340

Listy do redakcji
Robin dla... pracy o robocie

Zbigniew Nawrat
Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 341

Kronika naukowa
Kalendarium

Kardiochir Torakochir Pol 2006; 3 (3): 342-343
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.