eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.6
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.23

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.9
 

Official Journal of the Polish Society of Cardiothoracic Surgeons


4/2008
vol. 5
 
 

 

FORUM EKSPERTÓW
Immunomodulation of cardiac allograft vasculopathy: beyond immunosuppression

Miguel A Ortiz, Gonzalo Campana, John R Woods, Carlos A. Labarrere
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 369–373

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Secondary mitral regurgitation annuloplasty in patients with congestive cardiomyopathy – own experience

Jerzy Sadowski, Sławomir Wójcik, Karol Wierzbicki, Jacek Piątek, Irena Milaniak, Piotr Przybyłowski, Dorota Sobczyk, Izabella Górkiewicz-Kot, Rafał Drwiła, Piotr Klimeczek, Krzysztof Wróbel, Mieczysław Pasowicz
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 374–380

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Long-Term Psychological Implications of Grown-Up Congenital Heart Disease Operated Patients: a 10-15 year follow-up

Hanna Siudalska, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Kinga Leszczyńska, Dariusz Zieliński
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 381–385

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Transcatheter aortic valve implantations in patients who are poor candidates for surgery – invasive cardiologists and cardiac surgeons will do it together

Krzysztof Wilczek, Piotr Chodór, Roman Przybylski, Tomasz Niklewski, Jacek Kusa, Jan Głowacki, Marcin Krasoń, Paweł Nadziakiewicz, Mariusz Gąsior, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński, Marian Zembala
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 386–396

KARDIOCHIRURGIA DOROSŁYCH
Assessment of the usefulness of TachoComb in coronary artery bypass graft surgery

Michał Krejca, Krzysztof Białek, Łukasz J. Krzych, Michał Guc, Przemysław Szmagała, Michał Guzy, Rajesh Bahadur Shrestha, Maciej Bolkowski, Krystyna Bochenek, Andrzej Bochenek
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 397–402

WADY WRODZONE
Early and late outcome after the arterial switch operation for Taussig-Bing anomaly

Katarzyna Ostrowska, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa, Maciej Moll, Jacek Jan Moll
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 403–409

WADY WRODZONE
Removal of an unstable Amplatzer occluder and surgical closure of ASD in a 10-year old girl – a case report

Jacek Wieteska, Maciej Karolczak, Bożena Werner, Krzysztof Godlewski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 410–412

TORAKOCHIRRURGIA
NSCLC: Lung resection in the pulmonary compromised patient

Janusz Kowalewski, Maciej Dancewicz
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 413–417

TORAKOCHIRURGIA
Resection of a hypernephroma involving the IVC: a safe algorithm

Harry Parissis, Andrzej Blach, Arkadiusz Krawczyk, Kevin Walsh, Dave Veeresingam, Mark DaCosta
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 418–421

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA I PŁUC, TRANSPLANTOLOGIA
Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu serca

Michał Zakliczyński, Mirosław Garlicki, Piotr Przybyłowski, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Marian Zembala
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 425–427

BADANIA KLINICZNE I DOŚWIADCZALNE W CHOROBACH SERCA, PŁUC I NACZYŃ
Dependence of primary graft dysfunction on ischaemia time in an experimental model of lung transplantation

Bartosz Kubisa, Jarosław Pieróg, Janusz Wójcik, Jacek Alchimowicz, Anna Kozak, Michał Bielewicz, Dominika Witkowska, Małgorzata Wojtyś, Juliusz Pankowski, Elżbieta Skrzydlewska, Marek Droździk, Tomasz Grodzki
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 428–432

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Aneurysm of Valsalva sinus presenting as acute coronary syndrome

Bartłomiej Perek, Lech Paluszkiewicz, Dariusz Popławski, Marek Jemielity
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 433–435

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Large true left ventricular aneurysm

Paweł Bugajski, Radosław Jarząbek, Krzysztof Greberski, Roman Olszewski, Ireneusz Jedliński, Małgorzata Duszyńska, Tomasz Wardęga, Ryszard Kalawski
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 436–439

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Medical robots in cardiac surgery

Zbigniew Nawrat
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 440–447

REHABILITACJA
Depression in patients after coronary artery bypass surgery – an unappreciated problem

Bogna Foss-Nieradko, Ryszard Piotrowicz
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 448-455

TECHNIKI OBRAZOWANIA
Sinus venosus atrial septal defect diagnosed by cardiac magnetic resonance imaging. A case report

Karol Miszalski-Jamka, Jan Głowacki, Zbigniew Kalarus, Marian Zembala
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 456–459

FORUM MŁODYCH CHIRURGÓW
Intraoperative use of transoesophageal echocardiography in routine mitral valve replacement – a justified standard

Piotr Olszówka, Ahmed Azzu, Sivagnanam Karthikeyan
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 460–462

PRAWO I ETYKA W MEDYCYNIE
Legal consequences connected with disclosing medical records to an unauthorized person

Konrad Wroński, Roman Bocian, Jarosław Cywiński, Adam Dziki
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4): 463–465
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.