eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
1.757
MNiSW
70
INDEX COPERNICUS
154.71

GOOGLE H5
22

VIEW ARTICLES
CiteScore 2018
1.32
 
MNiSW 8
6/2008
vol. 25
 
 

 

Original paper
Correlation of serotypes, molecular and biological characteristics of Chlamydia trachomatis and clinical manifestations of Chlamydia infection

Dmitry F. Khvorik, Vladimir M. Tsyrkunov, Svetlana A. Kostiuk
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 247–254
Online publish date: 2009-01-12

Original paper
Molecular and biological criteria of activity of the infectious process in Chlamydia infection

Dmitry F. Khvorik, Vladimir M. Tsyrkunov, Svetlana A. Kostiuk
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 255–261
Online publish date: 2009-01-12

Original paper
The contribution of chemokines and chemokine receptors in dermatitis herpetiformis pathogenesis

Anna Erkiert-Polguj, Agnieszka Żebrowska, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Rafał Pawliczak, Elżbieta Waszczykowska
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 262–268
Online publish date: 2009-01-12

Original paper
Expression of Ki-67 and β-catenine in nodular and superficial form of basal cell carcinoma

Cezary Jochymski, Aleksandra Lesiak, Małgorzata Słowik-Rylska, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Michał Rogowski-Tylman, Joanna Narbutt
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 269–275
Online publish date: 2009-01-12

Original paper
Usefulness of capillaroscopy in assessment of angiogenic vascular changes in psoriasis

Joanna Bartosińska, Grażyna Chodorowska, Dorota Krasowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Jakub Chodorowski, Bartłomiej Wawrzycki
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 276–282
Online publish date: 2009-01-12

Original paper
The use of biological agents in the treatment of psoriasis

Agnieszka Gerkowicz, Grażyna Chodorowska, Jakub Chodorowski
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 283–288
Online publish date: 2009-01-12

Case report
Coexistence of Sweet’s syndrome with hepatitis C – case report

Aleksandra Lesiak, Anna Chruściel, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt
, Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 289–293
Online publish date: 2009-01-12

Report
Od teorii do praktyki – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Waldemar Placek
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 295–300
Online publish date: 2009-01-12

Report
Sprawozdanie z wyjazdu do Tanzanii

Leszek Bartoszak
Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 301–304
Online publish date: 2009-01-12
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe