eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
1.757
MNiSW
70
INDEX COPERNICUS
154.71

GOOGLE H5
22

VIEW ARTICLES
CiteScore 2018
1.32
 
MNiSW 13
IF 0,022
6/2010
vol. 27
 
 

 

Original paper
Insulin resistance and adiponectin levels in psoriasis patients

Iwo Janusz, Krzysztof Lewandowski, Jolanta Lukamowicz, Ewa Świątkowska, Joanna Narbutt, Anna Zalewska-Janowska
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 451–455
Online publish date: 2010-12-29

Original paper
Side effects and allergy to selected cosmetic ingredients in persons with allergic diseases

Milena Wojciechowska, Joanna Kołodziejczyk, Jacek Mućka, Jacek Gocki, Zbigniew Bartuzi
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 456–459
Online publish date: 2010-12-29

Original paper
Port-wine stains

Aleksandra Iljin, Ireneusz Siewiera, Julia Kruk-Jeromin
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 460–466
Online publish date: 2010-12-29

Review paper
Aetiology of acne vulgaris – review of present literature

Beata Bergler-Czop
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 467–476
Online publish date: 2010-12-29

Review paper
Importance of the family in the course of bronchial asthma

Agata Orzechowska, Piotr Gałecki, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Tadeusz Pietras, Paweł Górski
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 477–483
Online publish date: 2010-12-29

Review paper
Bone metabolism disorders and glucocorticoid therapy in patients with pemphigus

Marlena Karlińska, Elżbieta Waszczykowska, Jolanta Dorota Torzecka
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 484–489
Online publish date: 2010-12-29

Case report
Werner syndrome – a premature aging syndrome that can mimic scleroderma

Adam Reich, Monika Heisig, Eugeniusz Baran
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 490–494
Online publish date: 2010-12-29

Case report
Granular cell tumour (Abrikossoff’s tumour) of the tongue – clinical features, histological and immunohistochemical analysis of two cases

Piotr Chomik, Adam Michcik, Michał Sobjanek, Igor Michajłowski, Antoni Żawrocki, Adam Włodarkiewicz
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 495–499
Online publish date: 2010-12-29

Case report
Pachydermodactyly – a case report

Regina Rachowska, Agata Filipowska-Grońska, Maria Weryńska-Kalemba, Andrzej Bożek, Barbara Filipowska, Wojciech Zajęcki, Danuta Ilczuk, Monika Herba, Jerzy Jarząb
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 500–503
Online publish date: 2010-12-29

Case report
Diagnostic difficulties in acquired hyperpigmentation of the lower limbs – a case report and review of the literature

Małgorzata Misterska, Hanna Walkowiak, Wojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz, Ryszard Żaba
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 504–510
Online publish date: 2010-12-29

Case report
Allergic and toxic reaction caused by fragrances – a case report

Adriana Polańska, Wojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 511–514
Online publish date: 2010-12-29

Case report
Cross-reaction to quail’s egg and ostrich egg in 6-year-old boy sensitized to hen’s egg – a case report

Zygmunt Nowacki, Maria Mika
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 515–521
Online publish date: 2010-12-29

Report
Sprawozdanie z XXIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Choroby alergiczne skóry – wyzwanie dla lekarza praktyka

Ligia Brzezińska-Wcisło, Anna Lis-Święty
Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 6: 522–527
Online publish date: 2010-12-29

Reklamy

Online publish date: 2011-01-11
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe