eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
MNiSW
5
INDEX COPERNICUS
78.44

GOOGLE H5
8

VIEW ARTICLES
 
Official Journal of the Polish Nurses Association


From 1 July 2018, the fee for publishing the article is:
- PLN 300, if the first author is a member of the Polish Nurses Association [Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie].
- PLN 400 for authors who are not members of the Polish Nurses Association [Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie].
1-2/2008
vol. 16
 
 

 
Original paper

Raport pielęgniarski jako źródło informacji o chorych w opinii lekarzy i pielęgniarek

Mirella Sulewska, Anna Doboszyńska, Andrzej Krupienicz
Original paper

Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek - potrzeby a rzeczywistość

Monika Tomaszewska, Danuta Cieśla, Jolanta Czerniak, Grażyna Dykowska
Original paper

Zapotrzebowanie pielęgniarek i lekarzy na kształcenie podyplomowe z zakresu opieki nad pacjentem umierającym

Beata Dobrowolska, Michał Putowski, Irena Wrońska, Dorota Kozak, Michalina Cuber
Original paper

Satysfakcja studentów ze studiów na kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sadurska, Irena Wrońska, Lilla Walas, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki
Original paper

Licencjackie studia pomostowe dla pielęgniarek w opinii studentów WNOZ ATH z Bielska-Białej

Jolanta Kolonko, Teresa Grzywna, Danuta Sternal, Beata Babiarczyk
Original paper

Wzory osobowe pielęgniarek w procesie kształcenia postaw etycznych

Grażyna Franek, Monika Budka, Teresa Grzywna, Krystyna Łukasz-Paluch
Original paper

Analiza poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie historii zawodu

Piotr Goworek, Małgorzata Durka, Piotr Kornecki, Łukasz Czyżewski, Olga Jastrzębska, Iwona Kalata, Ewa Borowiak
Original paper

Wiedza uczniów szkół podkarpackich na temat otyłości a zachowania żywieniowe

Małgorzata Marcysiak, Małgorzata Zagroba, Marzena Kubala, Elżbieta Derbin, Katarzyna Longosz, Marlena Brzezińska, Jakub Bazela, Miłosz Marcysiak, Grażyna Skotnicka-Klonowicz
Original paper

Poczucie koherencji a uzależnienie od nikotyny

Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Anna Basińska
Original paper

Wiedza na temat samobadania piersi wśród kobiet mieszkających w Polsce i Nowej Zelandii

Piotr Goworek, Małgorzata Durka, Ewa Borowiak, Halina Cieślak
Original paper

Poziom wiedzy nauczycieli na temat padaczki w szkołach integracyjnych

Zbigniew Tokarski, Małgorzata Wojciechowska
Review paper

Jak żyć z przewlekłą chorobą reumatyczną - rola pielęgniarki w edukacji pacjentów

Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko, Katarzyna Krajewska, Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe