eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
MNiSW
5
INDEX COPERNICUS
78.44

GOOGLE H5
8

VIEW ARTICLES
 
Official Journal of the Polish Nurses Association


From 1 July 2018, the fee for publishing the article is:
- PLN 300, if the first author is a member of the Polish Nurses Association [Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie].
- PLN 400 for authors who are not members of the Polish Nurses Association [Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie].
2-3/2007
vol. 15
 
 

 
Original paper

Postrzeganie tożsamości zawodowej przez pielęgniarki

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Beata Dobrowolska
Original paper

Zajęcia praktyczne w opinii studentów na przykładzie studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo Akademii Medycznej w Lublinie

Lilla Walas, Iwona Adamska-Kuźmicka, Marta Czekirda, Agnieszka Sadurska, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki
Original paper

Wiedza położnic na temat karmienia piersią

Anna Cierpka, Regina Żuralska, Jarosław Olszewski, Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Original paper

Problem przemocy w szkole w aglomeracji miejskiej w relacjach uczeń-nauczyciel-uczeń

Teresa Grzywna, Wioletta Waksmańska, Renata Łukasik
Original paper

Rola pielęgniarki w edukacji chorych na cukrzycę

Bogumiła Kosicka, Irena Wrońska
Review paper

Rodowód czasopisma

Krystyna Łukasz-Paluch, Grażyna Anna Franek
Review paper

Laureatki Medalu im. Florence Nightingale w województwie śląskim

Danuta Rudzka-Cesarz, Krystyna Łukasz-Paluch, Grażyna Anna Franek
Review paper

Historyczno-prawne regulacje zawodu pielęgniarki

Anna Dalkowska, Przemysław Dalkowski, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Marek Krzemiński
Review paper

Przegląd metod leczenia chorób nerek

Beata Skokowska, Danuta Dyk

Oficjalne Stanowisko Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
Zatrzymywanie pielęgniarek, fluktuacja i migracja

Redakcja PP
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe