eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Karmin – pomijany alergen w diagnostyce natychmiastowej i przewlekłej nadwrażliwości o nieznanej przyczynie

Beata Sadowska
,
Marta Chełmińska

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2019; 6, 1: 30–38
Data publikacji online: 2019/04/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Karmin (E120, Natural Red 4, color index no. 75470) jest naturalnym czerwonym barwnikiem uzyskiwanym z wysuszonych ciał insektów Dactylopius coccus płci żeńskiej, powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Zanieczyszczenia białkowe w karminie pochodzące z owadów mogą odpowiadać za reakcje alergiczne. Zarejestrowano ponad 80 przypadków nadwrażliwości po spożyciu, inhalacji lub kontakcie z karminem. Reakcje anafilaktyczne, pokrzywka i alergia kontaktowa zdarzały się głównie u pacjentek z atopią, podczas gdy astmę zawodową diagnozowano w większości u chorych płci męskiej po przedłużonej ekspozycji na E120. Reakcje nadwrażliwości zależne od IgE mogą pojawić się natychmiast lub nawet po kilku godzinach od spożycia karminu. Punktowe testy skórne z karminem są dodatnie u ok. 3% pacjentów diagnozowanych z powodu alergii pokarmowej i jest to prosta metoda przesiewowa na E120. W ocenie nadwrażliwości wykorzystuje się pomiar miana przeciwciał sIgE, test aktywacji bazofilów, testy płatkowe oraz prowokację doustną lub inhalacyjną. Obecnie nie są dostępne europejskie standardy postępowania w nadwrażliwości na karmin.

Carmine (E120, Natural Red 4, color index no.75470) is a natural red dye extracted from the dried bodies of female cochineal insects used widely in food, cosmetics and pharmaceutical industries. Protein insect impurities in carmine can be responsible for allergic reactions. Over 80 cases of hypersensitivity have been reported after carmine ingestion, inhalation or contact. Anaphylactic reactions, urticarial and contact allergy have been occurred mostly in atopic female patients, whereas occupational asthma has been diagnosed among rather male patients after prolonged exposure. IgE-mediated hypersensitivity reactions can occur immediately or even few hours after carmine ingestion. Positive skin prick test reactions occur in about 3% of patients diagnosed for food allergy and can be simple diagnostic screening method indicating carmin hypersensitivity. Measurements of serum levels of specific IgE, basophil activation test, patch tests and oral/inhalation challenge are used in patient evaluation. No European standard methods for management with carmine hypersensitivity have been established.
słowa kluczowe:

karmin, kochineal, alergia na czerwony barwnik, kwas karminowy, E120, anafilaksja, alergia na kosmetyki
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.