eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Klasyfikacja WIfI jako metoda prognozowania rozwoju miażdżycy tętnic kończyn dolnych i korzyści wynikających z wdrażanych terapii

Paulina Mościcka
,
Maria T. Szewczyk
,
Justyna Cwajda-Białasik
,
Arkadiusz Jawień

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 1: 1-7
Data publikacji online: 2018/04/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej dotyczy od 1 do 3% chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Ocena stanu klinicznego i ewentualna próba prognozowania skuteczności terapii u chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych i współistniejącą cukrzycą jest utrudniona. Wynika to z faktu, że cukrzyca w znaczny sposób zmienia obraz kończyny, m.in. poprzez: zaburzone odczuwanie dolegliwości bólowych, fałszywie prawidłową wartość wskaźnika kostka–ramię. W dostępnych systemach oceny i klasyfikacji stanu klinicznego kończyny nie są uwzględniane wszystkie istotne elementy, które mają znaczenie w terapii chorych z krytycznym niedokrwieniem i cukrzycą.

Klasyfikacja WIfI zawiera ocenę trzech istotnych elementów, takich jak: obecność/stan zaawansowania rany, obecność/stan zaawansowania niedokrwienia, obecność/stan zaawansowania zakażenia. Na podstawie szczegółowej oceny można prognozować, czy u chorego w ciągu roku zostanie wykonana amputacja kończyny dolnej oraz czy korzystne będzie wykonanie zabiegu naczyniowego.

Critical lower limb ischaemia concerns about 1% to 3% of diseased people with chronic lower limb ischaemia. The resulting clinical state and a possible attempted prediction of effectiveness within lower limb sclerosis and coexisting diabetes patients is usually limited. This is because of diabetes that changes the limb image by disorders in feelings of pain and misguided valid ankle–arm value rate. In possible grading systems and clinical state of limb classification, not all of the crucial elements are included, even though they are significant in the therapy of diseased patients who suffer from critical ischaemia and diabetes.

The WIfI classification includes the evaluation of three crucial elements, which are: the presence/state of the sore advancement, the presence/state of the ischaemia advancement, and the presence/state of the infection advancement.
słowa kluczowe:

klasyfikacja WIfI, krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej, cukrzyca

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.