eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komentarz

Komentarz do Guideline for opioid therapy and chronic noncancer pain

Jarosław Woroń

Data publikacji online: 2017/07/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stosowanie analgetyków opioidowych (opioid analgesics – OA) u pacjentów z bólem pochodzenia nienowotworowego stanowi nadal przedmiot gorących dyskusji. Opracowanie i wdrożenie w 2015 r. polskich wytycznych pokazało istotne różnice w tym zakresie, co więcej – nadal w środowisku zarówno profesjonalistów, jak i pacjentów powszechne jest zjawisko opioidofobii, które dla każdego spotykającego się w swojej pracy na co dzień z opioidami nie jest do końca zrozumiałe.
W tym roku zostały opublikowane kanadyjskie zalecenia dotyczące stosowania OA u pacjentów z bólem nietowarzyszącym chorobie nowotworowej. Jak wynika z dostępnych danych statystycznych, w populacji kanadyjskiej 15–19% pacjentów cierpi z powodu bólu niezwiązanego z chorobą nowotworową. Warto przypomnieć, że w warunkach polskich populacja ta stanowi aż 27%, dlatego też nieustanie poszukuje się możliwości skutecznych i zarazem bezpiecznych standardów leczenia bólu. W omawianych standardach szczególną uwagę zwraca się na optymalizację stosowania analgetyków nieopioidowych przed podjęciem decyzji o włączeniu OA. Wręcz zaleca się, aby OA stosować tylko wtedy, gdy optymalizacja ta nie przyniesie oczekiwanych efektów. Warto pamiętać, że w celu potencjalizacji leczenia bólu można oprócz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) łączyć między sobą leki nieopioidowe, uzys­kując co najmniej synergizm działania terapeutycznego. W przypadku bólu z komponentem neuropatycznym należy obowiązkowo włączyć do leczenia odpowiednie leki z grupy koanalgetyków.
Warto pamiętać, że OA w bólu nietowarzyszącym chorobie nowotworowej nie należy stosować u pacjentów uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz leków z uwagi na ryzyko występowania uzależnienia mieszanego.
Dawka dobowa analgetyków opioidowych stosowanych w grupie pacjentów niechorujących na nowotwór nie powinna przekraczać 90 mg morfiny lub ekwiwalentnej dawki innych OA. W każdym przypadku należy stosować terapię multimodalną oraz pamiętać o niefarmakologicznych metodach leczenia bólu.
Omawiane standardy kanadyjskie w 10 punktach przedstawiają, w jaki sposób należy racjonalnie prowadzić leczenia OA w bólu nietowarzyszącym chorobie nowotworowej.
Rekomendacja pierwsza – u pacjentów z bólem nietowarzyszącym chorobie nowotworowej przed przepisaniem OA należy zoptymalizować farmakoterapię z użyciem...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe