eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Komorowe zaburzenia rytmu serca u kobiety w ciąży – implikacje kliniczne

Ewelina Nowak
,
Marianna Janion
,
Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk
,
Marek Sikorski
,
Izabela Wojarska

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 133–136
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Fizjologiczne zmiany zachodzące w ciąży, w czasie porodu oraz połogu mogą się przyczyniać do występowania oraz nasilenia zaburzeń rytmu serca. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności postępowania farmakologicznego u kobiet w ciąży. Arytmie wywołane ciążą rzadko wymagają wdrożenia farmakoterapii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że leki antyarytmiczne w większości są przeciwwskazane w ciąży. Gdy konieczne jest leczenie, najczęściej wykorzystywane są -adrenolityki lub antagoniści wapnia – werapamil, który nie ma działania teratogennego, jednak przenika do mleka matki. W pracy przedstawiono przypadek kobiety bez strukturalnej choroby serca, w trzeciej ciąży z łagodną arytmią komorową, bardzo źle tolerowaną klinicznie.

Physiological changes occurring during pregnancy, at the time of childbirth, and in the postpartum period may influence the occurrence, and increase in intensity of, heart rhythm abnormalities. There is insufficient data on the safety and effectiveness of pharmacological treatment in the group of pregnant women. Cardiac arrhythmia induced by pregnancy rarely requires introduction of pharmaceuticals. It should be noted that most antiarrhythmic agents are not recommended for use during pregnancy and the breastfeeding period. In cases where a drug use is necessary, the most popular choice is -blockers or a calcium channel blocker – verapamil, which does not have teratogenic effects, but does get transferred to the mothers’ milk. The presented case study concerns a woman with no structural heart defects in her third pregnancy, with very ill-tolerated ventricular arrhythmia.
słowa kluczowe:

ciąża, farmakoterapia, komorowe zaburzenia rytmu serca

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe