Ogólnopolski Kongres Starzenia 2020
Cz. II - Geriatria, Neurologia, Psychiatria i Ból
22.10.2020 - 23.10.2020
Postkonferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Interna dla Rezydentów
24.10.2020

Ogólnopolski Kongres Starzenia 2020
Cz. II - Geriatria, Neurologia, Psychiatria i Ból
22.10.2020 - 23.10.2020
Postkonferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Interna dla Rezydentów
24.10.2020

© 2020 Termedia