eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korelaty przystosowania psychicznego do choroby jako wyznacznika jakości życia u pacjentów z nowotworami płuc

Agnieszka Marzena Krawczyk
1

  1. Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 66-74
Data publikacji online: 2016/09/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Duży wpływ na ocenę jakości życia pacjentów z rakiem płuc ma zdolność szybkiego przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej i radzenie sobie z objawami ubocznymi chemioterapii. Przystosowanie psychiczne do choroby jest uzależnione od wielu czynników, m.in. stylu radzenia sobie ze stresem oraz poziomu odczuwanego zmęczenia.

Celem badań było ustalenie związku między stylem radzenia sobie ze stresem i odczuwanym zmęczeniem a przystosowaniem psychicznym do choroby nowotworowej. Badania przeprowadzono wśród 36 pacjentów z rozpoznaniem drobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii na oddziale onkologii.

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje związek między destrukcyjnymi strategiami radzenia sobie z chorobą nowotworową płuc a odczuwanym zmęczeniem oraz stylem emocjonalnym i unikowym występującym w postaci angażowania się w czynności zastępcze. Korzystanie ze stylu zadaniowego zmniejsza u pacjentów poczucie bezradności.

The mental ability of quick adaptation to lung cancer and dealing with the side-effects of chemotherapy have high impact on the assessment of the quality of patient’s life. Mental adaptation of disease depends on many factors, including the style of coping with stress and the level of perceived fatigue.

The aim of the study is to determine the relationship between the style of coping with stress and feeling fatigue and mental adaptation to cancer. The study included 36 patients of hospital oncology department diagnosed with parvicellular lung cancer and treated with chemotherapy there.

The study showed that there is a relationship between destructive strategies of coping with lung cancer and feeling fatigue and emotional and avoidance styles where the last one manifests in the form of engagement in substitute activities. Use of the target-focused style reduces a sense of helplessness patients feel.
słowa kluczowe:

przystosowanie psychiczne do choroby, zmęczenie, nowotwór płuc

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.