eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2016
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Książeczka zdrowia dziecka jako dokumentacja medyczna

Agnieszka Mastalerz-Migas

Data publikacji online: 2016/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Obowiązek prowadzenia książeczki zdrowia dziecka według nowego wzoru wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór ten został określony w załączniku 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Rozporządzenie wprowadza książeczkę zdrowia dziecka jako element obowiązkowo prowadzonej dokumentacji medycznej zewnętrznej. Dotychczas książeczka była wydawana w szpitalu, gdzie rodziło się dziecko, jednak nie był to obowiązek, ale powszechnie przyjęty „dobry obyczaj”. Również wpisy do książeczki nie miały charakteru obowiązkowego. W efekcie w wielu przypadkach książeczka, poza informacjami z okresu okołoporodowego, pozostawała niewypełniona. Obecnie ma to być zbiór najistotniejszych informacji o dziecku, od przebiegu ciąży i porodu do ostatniego bilansu i szczepienia w 19. roku życia.
Zgodnie z par. 72 rozporządzenia książeczkę zdrowia dziecka przy wypisie ze szpitala wydaje podmiot leczniczy, w którym nastąpił poród albo do którego przyjęto noworodka urodzonego w warunkach pozaszpitalnych. W przypadku przyjmowania porodu w domu przez lekarza albo położną książeczkę zdrowia dziecka wydaje ten lekarz albo położna. Książeczka zdrowia dziecka jest wydawana przedstawicielowi ustawowemu dziecka za pokwitowaniem.
Książeczka zdrowia dziecka zawiera informacje dotyczące:
• okresu prenatalnego,
• porodu,
• stanu zdrowia po urodzeniu,
• wizyt patronażowych: położnej (6 wizyt patronażowych między 1. a 6. tygodniem życia dziecka) i pielęgniarki (pierwsza wizyta po 6. tygodniu życia, druga tylko w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości),
• badań profilaktycznych (bilanse),
• badań stomatologicznych,
• przebytych chorób zakaźnych,
• uczuleń i reakcji anafilaktycznych,
• zaopatrzenia w wyroby medyczne,
• zwolnień z zajęć sportowych.
W książeczce odnotowywane są też inne informacje istotne dla oceny prawidłowości rozwoju dziecka od urodzenia do uzyskania pełnoletności.
Nie ma zatem potrzeby umieszczania w książeczce adnotacji o każdej wizycie lekarskiej czy badaniu dziecka w POZ. Jest w niej miejsce na wpisanie badań bilansowych, szczepień, badań stomatologicznych (bardzo rozbudowane), konsultacji specjalistycznych i hospitalizacji.
Badanie...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe