eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
1/2016
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Książeczka zdrowia dziecka jako dokumentacja medyczna

Agnieszka Mastalerz-Migas

Online publish date: 2016/03/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Obowiązek prowadzenia książeczki zdrowia dziecka według nowego wzoru wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór ten został określony w załączniku 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Rozporządzenie wprowadza książeczkę zdrowia dziecka jako element obowiązkowo prowadzonej dokumentacji medycznej zewnętrznej. Dotychczas książeczka była wydawana w szpitalu, gdzie rodziło się dziecko, jednak nie był to obowiązek, ale powszechnie przyjęty „dobry obyczaj”. Również wpisy do książeczki nie miały charakteru obowiązkowego. W efekcie w wielu przypadkach książeczka, poza informacjami z okresu okołoporodowego, pozostawała niewypełniona. Obecnie ma to być zbiór najistotniejszych informacji o dziecku, od przebiegu ciąży i porodu do ostatniego bilansu i szczepienia w 19. roku życia.
Zgodnie z par. 72 rozporządzenia książeczkę zdrowia dziecka przy wypisie ze szpitala wydaje podmiot leczniczy, w którym nastąpił poród albo do którego przyjęto noworodka urodzonego w warunkach pozaszpitalnych. W przypadku przyjmowania porodu w domu przez lekarza albo położną książeczkę zdrowia dziecka wydaje ten lekarz albo położna. Książeczka zdrowia dziecka jest wydawana przedstawicielowi ustawowemu dziecka za pokwitowaniem.
Książeczka zdrowia dziecka zawiera informacje dotyczące:
• okresu prenatalnego,
• porodu,
• stanu zdrowia po urodzeniu,
• wizyt patronażowych: położnej (6 wizyt patronażowych między 1. a 6. tygodniem życia dziecka) i pielęgniarki (pierwsza wizyta po 6. tygodniu życia, druga tylko w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości),
• badań profilaktycznych (bilanse),
• badań stomatologicznych,
• przebytych chorób zakaźnych,
• uczuleń i reakcji anafilaktycznych,
• zaopatrzenia w wyroby medyczne,
• zwolnień z zajęć sportowych.
W książeczce odnotowywane są też inne informacje istotne dla oceny prawidłowości rozwoju dziecka od urodzenia do uzyskania pełnoletności.
Nie ma zatem potrzeby umieszczania w książeczce adnotacji o każdej wizycie lekarskiej czy badaniu dziecka w POZ. Jest w niej miejsce na wpisanie badań bilansowych, szczepień, badań stomatologicznych (bardzo rozbudowane), konsultacji specjalistycznych i hospitalizacji.
Badanie stomatologiczne wg książeczki powinno być wykonane w 6., 9. i 12. miesiącu, a także w 2., 4., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 16....


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.