facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Leczenie immunosupresyjne w ciąży – możliwości i ograniczenia

Krzysztof Gutkowski
,
Ewelina Kamińska
,
Dorota Gutkowska

Gin Prakt 2008; 3: 28-34
Data publikacji online: 2008/10/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przewlekłe schorzenia zapalne o podłożu autoimmunizacyjnym, takie jak autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zapalne choroby jelita, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń trzewny układowy dotyczą w przeważającej większości kobiet w wieku rozrodczym. Schorzenia te wymagają wdrożenia do terapii silnie działających leków immunosupresyjnych, które z uwagi na mechanizm działania nie są obojętne dla zdrowia ciężarnej i prawidłowego rozwoju płodu. Z tego względu znajomość aktualnych wskazań i przeciwwskazań do stosowania poszczególnych preparatów z uwzględnieniem ciąży jako stanu wymagającego szczególnej ostrożności stanowi ważne ogniwo procesu terapeutycznego. W pracy przedstawiono złożoną problematykę zastosowania leków immunosupresyjnych u ciężarnych, z uwzględnieniem ryzyka ich potencjalnego działania toksycznego i teratogennego oraz aktualnie obowiązujących zaleceń terapeutycznych.

Chronic inflammatory disorders of autoimmune background such as autoimmune hepatitis, inflammatory bowel diseases, rheumatoid arthritis or systemic lupus erythematosus affect in majority women of childbearing age. These diseases demand inclusion into therapy of strong acting immunosuppressive drugs that due to mechanism of action are not indifferent for pregnant woman and appropriate fetus development. Therefore the knowledge of current indications and contraindications of selected immunosuppressive agents usage, with pregnancy as a condition requiring special caution, creates an important link for therapeutic process. In this paper we discuss complicated issue of immuno-suppressive treatment during pregnancy with consideration of its potential toxic and tera-togenic risk as well as current therapeutic recommendations.
słowa kluczowe:

ciąża, leczenie, leki immunosupresyjne, choroby autoimmunologiczne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.