eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Leczenie niedosłuchów przewodzeniowych

Daniela Mielcarek-Kuchta, Elżbieta Waśniewska, Zofia Obrębowska-Karsznia, Joanna Łączkowska-Przybylska

Post chir głowy i szyi 2006; 1: 36–45
Niedosłuch przewodzeniowy powstaje w przebiegu zmian chorobowych zlokalizowanych w aparacie przewodzącym dźwięki z otoczenia do receptora słuchowego. Dotyczy procesów chorobowych toczących się w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz przestrzeniach ucha środkowego. Głównymi dolegliwościami zgłaszanymi przez chorych są: niedosłuch, szumy uszne o stosunkowo niskiej częstotliwości oraz wycieki uszne w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Leczenie niedosłuchu przewodzeniowego jest najczęściej operacyjne. Dla przyszłych wyników słuchowych bardzo istotny jest wybór właściwej techniki operacyjnej. W pracy przedstawiono, na podstawie własnych doświadczeń, metody leczenia operacyjnego niedosłuchów typu przewodnictwa w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego, kieszonkach retrakcyjnych, przewlekłym zapaleniu ucha środkowego oraz otosklerozie. Ponadto przypomniano podstawowe informacje na temat kliniki i technik operacyjnych dotyczących powyższych zagadnień.

Conductive hearing loss is caused by disorders located in the stimulus transport organ transmitting the sounds from the surroundings to the hearing receptor. It refers to the diseases developing within external ear meatus and in the middle ear. Main complaints voiced by the sick are: hearing loss, tinnitus with relatively low frequency as well as ear discharge in case of chronic otitis media. The treatment is most often carried out by the means of surgery. The right choice of surgery procedure is vital for prospective hearing results. In this work the methods of surgical treatment of conductive hearing loss based on our experience within otitis media secretoria, retraction pockets, chronic otitis media and otosclerosis have been presented. Moreover, basic information on the treatment and surgery procedures concerning the above have been revised.
słowa kluczowe:

niedosłuch przewodzeniowy, leczenie

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe