eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Leki biologiczne w terapii atopowego zapalenia skóry – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Roman J. Nowicki
1
,
Magdalena Trzeciak
1
,
Lidia Rudnicka
2
,
Jacek Szepietowski
3
,
Marek Kulus
4
,
Maciej Kupczyk
5
,
Agnieszka Mastalerz-Migas
6
,
Jarosław Peregud-Pogorzelski
7
,
Karina Jahnz-Różyk
8
,
Joanna Narbutt
9
,
Magdalena Czarnecka-Operacz
10
,
Rafal Czajkowski
11
,
Elżbieta Grubska-Suchanek
1
,
Dorota Krasowska
12
,
Beata Kręcisz
13
,
Cezary Kowalewski
14
,
Aleksandra Lesiak
8
,
Malgorzata Olszewska
2
,
Zbigniew Samochocki
2
,
Radosław Śpiewak
15
,
Aleksandra Wilkowska
1

1.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
2.
Katedra i  Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
3.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śłąskich we Wrocławiu, Polska
4.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
5.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
6.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
7.
Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
8.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
9.
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
10.
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
11.
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
12.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
13.
Klinika Dermatologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
14.
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
15.
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 4: 171–179
Data publikacji online: 2020/12/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
U podłoża rozwoju atopowego zapalenia skóry (AZS) leżą zaburzenia genetyczne, immunologiczne, mikrobiologiczne oraz defekt bariery naskórkowej, które stanowią główne cele terapeutyczne. Choroba przebiega z okresowymi zaostrzeniami. Na jej rozwój i przebieg wpływają liczne czynniki środowiskowe i osobnicze. W ostatnich dekadach w krajach uprzemysłowionych obserwuje się trzykrotny wzrost zachorowań na AZS oraz coraz więcej przypadków opornych na leczenie miejscowe. Skuteczna terapia AZS powinna kontrolować kliniczne objawy choroby, zapobiegać zaostrzeniom oraz poprawiać jakość życia pacjentów. Wieloczynnikowa etiopatogeneza oraz różnorodne endotypy i fenotypy AZS uzasadniają dążenie do optymalizacji i personalizacji terapii. Aktualnie u pacjentów od 12. roku życia z umiarkowanym i ciężkim AZS, którzy nie reagują na leczenie miejscowe, zaleca się stosowanie dupilumabu.

The basis for development of atopic dermatitis are genetic, immunological and microbiological abnormalities as well as epidermal barrier defects. The course of the disease includes periodic exacerbations and remissions. Its development and course are influenced by numerous environmental and individual factors. In recent decades, in industrialized countries, a threefold increase in the incidence of atopic dermatitis was observed. There also is an increasing number of cases resistant to topical treatment. Effective treatment of atopic dermatitis should provide control of clinical symptoms, prevent exacerbations and improve the quality of life of patients. The multifactorial etiopathogenesis and various endotypes and phenotypes of the disease justify the tendency to optimize and personalize the therapy. Currently, we recommend the use of dupilumab for the treatment of patients from 12 years of age with moderate and severe atopic dermatitis, who do not respond to topical treatment.
słowa kluczowe:

leki biologiczne, dupilumab, atopowe zapalenie skóry, rekomendacje terapeutyczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe