eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 108
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Liszaj twardzinowy imitujący ziarniniaka grzybiastego poprzedzający chłoniaka z komórek B – trudności diagnostyczne

Agnieszka Oszywa
1
,
Andrzej K. Jaworek
2
,
Grzegorz Dyduch
3
,
Agnieszka Giza
4
,
Anna Wojas-Pelc
1

1.
Department of Dermatology, The University Hospital, Krakow, Poland
2.
Department of Dermatology, Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Poland
3.
Department of Pathomorphology, Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Poland
4.
Department of Hematology, Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 202–212
Data publikacji online: 2021/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Diagnostyka chłoniaków skóry jest niezwykle trudna ze względu na ich zróżnicowanie morfologiczne i kliniczne podobieństwo do wielu dermatoz.

Cel pracy
Przedstawienie przypadku 70-letniej pacjentki z rozpoznanym liszajem twardzinowym, u której ewolucja zmian skórnych budziła podejrzenie rozrostu limfocytarnego.

Opis przypadku
Pacjentkę z rozpoznanym liszajem twardzinowym hospitalizowano trzykrotnie z powodu zaostrzenia zmian skórnych z towarzyszącym naciekiem imitujących ziarniniaka grzybiastego. W pobranych wycinkach ze zmian skórnych wykluczono diagnozę chłoniaka skóry. W kolejnych miesiącach doszło do pojawienia się nowej guzowatej zmiany na twarzy, która okazała się chłoniakiem strefy brzeżnej. Po zwiększeniu dawki metotreksatu do 20 mg tygodniowo uzyskano szybką remisję zmian skórnych.

Wnioski
Przedstawiony przypadek wskazuje na fakt, że rozpoznanie chłoniaka pierwotnie skórnego stanowi istotne wyzwanie w codziennej praktyce dermatologicznej i wymaga ponawiania biopsji.Introduction
The diagnosis of cutaneous lymphomas is extremely difficult because of their morphological diversity and clinical similarity to many dermatoses.

Objective
Presentation of the case of a 70-year-old woman diagnosed with lichen sclerosus in whom the evolution of skin lesions raised suspicions of lymphocytic hyperplasia.

Case report
The patient diagnosed with lichen sclerosus was hospitalized three times due to exacerbation of skin lesions with accompanying mycosis fungoides-mimicking infiltration. Cutaneous lymphoma was excluded in biopsy specimens collected from skin lesions. In the following months, a new nodular lesion appeared on the patient’s face that turned out to be marginal zone lymphoma. After increasing the dose of methotrexate to 20 mg/week, a rapid remission of skin lesions was achieved.

Conclusions
The presented case shows that the diagnosis of primary cutaneous lymphoma is a significant challenge in everyday dermatological practice and requires repeated biopsy.

słowa kluczowe:

liszaj twardzinowy, ziarniniak grzybiasty, chłoniak strefy brzeżnej

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.