facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1896-7698
Kardiologia na co Dzień
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt
4/2010
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Mechanizmy częstoskurczu komorowego

Franciszek Walczak
,
Łukasz Szumowski

Kardiologia na co Dzień 2010; 5: 127–133
Data publikacji online: 2010/10/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Częstoskurcz komorowy (VT) jest najczęstszą przyczyną nagłego zgonu. Dominacja określonych mechanizmów VT różni pacjentów z chorobą organiczną, tzw. chorobą poligenową, od osób bez organicznej choroby serca. Szczególną grupą są pacjenci z chorobą monogenową. Mechanizmy zależą od lokalizacji, postaci, rozległości i aktywności procesów uszkodzenia, np. arytmie z włókien Purkinjego mogą powstać, kiedy wykazują one właściwości arytmogenne w obszarach ostrego niedokrwienia  uszkodzenia (np. w ostrym zespole wieńcowym), w obszarach genetycznie uwarunkowanego ich „nadmiaru” (katecholaminergiczny VT), w obszarach „nadmiaru” i uszkodzenia (HCM) lub w obszarach postępującego uszkodzenia (ARVC). Zwykle arytmia z włókien Purkinjego ma zmienną morfologię QRS. Możliwość poznania czynników wyzwalających (trigger) i mechanizmów częstoskurczu oraz właściwa ocena obszaru krytycznego dla jego potrzymywania daje szanse wykonania skutecznej ablacji.

Ventricular tachycardia (VT) is the most common cause of sudden cardiac death. Mechanisms of ventricular tachycardia are different in patients with congenital heart disease, the so-called polygenic and monogenic disease, compared to patients without structural heart disease. Mechanism depends on the location, form, size and activity of the processes of damage. Purkinje fibers present arrhythmogenic properties when crossing areas of acute ischemia, areas of congenital inhomogenity (HCM) or in the areas of progressive damages (ARVC). They also might be a substrate of arrhythmia in idiopathic PVT/VF. Usually arrhythmia originating from Purkinje fibers present a RBBB type of QRS morphology with axis changing from superior to inferior. The information of arrhythmia mechanism and localization of the substrate are crucial in ablation in order to perform a safe and successful procedure.
słowa kluczowe:

częstoskurcz komorowy, mechanizmy chorób monogenowych i poligenowych, idiopatyczne VT, włókna Purkinjego, ablacja

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe