eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Medykalizacja śmierci a prawa i godność dziecka u kresu życia

Agnieszka Kruszecka-Krówka
1
,
Grażyna Cepuch
1

1.
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Psychoonkologia 2016; 20 (4): 197-202
Data publikacji online: 2017/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Choroba nowotworowa dziecka nie jest czymś naturalnym, łatwym do zaakceptowania. Tym bardziej pogodzenie się z jej nieuleczalnością jest trudne zarówno dla rodziców, jak i dla zespołu medycznego. Przeszkodą w ofiarowaniu pacjentowi holistycznej opieki u kresu życia, a także zagrożeniem jego fundamentalnych praw oraz godności jest medykalizacja umierania i śmierci. U podstaw tego zjawiska leżą działania medyczne, w tym leczenie, ingerujące w umieranie i śmierć z zamierzeniem zatrzymania tego nieuniknionego procesu.

W opiece pielęgniarskiej nad dzieckiem umierającym szczególne znaczenie należy przypisać komunikacji z nim, będącej zarazem wyrazem ludzkiej troski oraz działaniem terapeutycznym. Stanowi ona relację interpersonalną, której charakter z jednej strony określony jest przez chorobę i osobistą sytuację życiową dziecka, a z drugiej – przez postawę i podejście pielęgniarki.

Komunikacja, okazanie dziecku empatii, szacunku oraz akceptacja i przestrzeganie jego praw, przy jednoczesnym wyeliminowaniu powierzchowności, pośpiechu i przekonania o nieprzyzwoitości cierpienia i śmierci wydają się niezbędne w realizacji dojrzałej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.

Cancer of the child isn’t something natural, simple to accept. The acceptance with its incurability is difficult both for parents and medical staff. The medicalization of the death is an obstacle to giving the holistic care to the patient at the end of the life and a threat to the children’s rights and dignity at the end of the life. We must appereciate the special significance of communication with the dying person, which is a sign of the human concern and therapeutic action, too. The contact with the child constitutes the peculiar interpersonal relationship. From one side, its character is determined by illness and patient’s personal situation in life and from the other side by the nurse’s attitude. Not only communication, but also empathy, respect and approval are needed in relationship with dying child as much as resignation from the hurry to give completely professional nursing care.
słowa kluczowe:

medykalizacja śmierci, dziecko, godność, prawa dziecka, pielęgniarka, komunikacja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.