eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2017
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Miejsce złożonych leków rozszerzających oskrzela LAMA/LABA w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Michał Rogacki
,
Szczepan Cofta

Data publikacji online: 2017/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W artykule opisano znaczenie stosowania leków łączących długo działających antagonistów receptorów muskarynowych z długo działającymi agonistami receptorów beta 2 (long-acting antimuscarinic/long-acting beta2-agonists – LAMA/LABA) w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Przedstawiono krótką charakterystykę choroby oraz jej epidemiologię. Omówiono podstawy działania leków z grupy LAMA/LABA. Na podstawie zaleceń GOLD 2017 określono wskazania do leczenia tymi preparatami. Przytoczono badania porównujące leczenie LAMA/LABA z monoterapią LAMA lub LABA. Wymieniono różne preparaty łączone wraz z badaniami oceniającymi ich skuteczność. Wyszczególniono trudności dla pacjentów związane z inhalacją leków. Leki LAMA/LABA zostały opisane z perspektywy medycyny opartej na fenotypowaniu chorych oraz personalizacji leczenia. Wyciągnięto wnioski dotyczące ewentualnej dodatkowej terapii wziewnymi glikokortykosteroidami (inhaled corticosteroid – ICS) oraz przyszłości tej grupy leków.

The article describes the importance of using drugs that combine long-acting muscarinic receptor antagonists with long-acting beta2-agonists (LAMA/LABA) in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A brief description of the disease and its epidemiology are presented. The mechanism of LAMA/LABA drugs are discussed. Based on the recommendations of GOLD 2017, indications for treatment with these bronchodilators were defined. The studies comparing the LAMA/LABA treatment with the LAMA or LABA monotherapy were cited. Various combinations have been listed together with clinical tests assessing their effectiveness. The article lists the difficulties for patients associated with drug inhalation. LAMA/LABA drugs are described from the perspective of medicine based on phenotyping patients and personalisation of treatment. Conclusions regarding possible additional therapy with inhaled corticosteroids (ICS) and the future of this group of drugs are presented.
słowa kluczowe:

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), LAMA/LABA, leki rozszerzające oskrzela, leczenie POChP, GOLD 2017, nebulizacja, fenotypowanie w medycynie, leki wziewne

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe