eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej – studium przypadku

Katarzyna Juszczak
1
,
Ewelina Peruga
1
,
Anita Balcerzak
1
,
Maciej Leki
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 2: 53-59
Data publikacji online: 2020/09/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Amputacja kończyny dolnej, czyli operacyjne usunięcie części lub całej kończyny, dotyczy coraz większej liczby pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku. Obecnie ok. 90% amputacji kończyny dolnej wykonuje się z powodu powikłań chorób naczyniowych. W Polsce ok. milion osób cierpi na miażdżycę i ok. 3 miliony na cukrzycę, która jest drugą co do częstości występowania przesłanką usunięcia kończyny. Innymi przyczynami amputacji są urazy, nowotwory oraz wady rozwojowe.

Pacjent po operacji zmaga się z wieloma problemami natury fizycznej i psychicznej, szczególnie w zakresie samodzielnego funkcjonowania oraz istotnej zmiany wyglądu własnego ciała. Duże znaczenie ma więc trafne rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych. Dzięki właściwie zaplanowanej interwencji pielęgniarskiej rekonwalescent będzie w stanie szybciej osiągnąć samodzielność i uniknie częstych hospitalizacji.

Celem pracy jest przedstawienie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej na podstawie studium przypadku.

Lower limb amputation, i.e. surgical removal of a part or the entire organ, affects an increasing number of patients, especially in old age. Currently, approximately 90% of amputations of the lower limb are performed due to existing complications of vascular diseases. In Poland, there are about a million people suffering from atherosclerosis and about 3 million people with diabetes, the second most common cause of limb removal. The most common causes of other subtractions are injuries, tumours, and malformations.

After surgery, the patient is faced with many physical and psychological problems, especially in terms of independent functioning and a significant change in the appearance of his/her body, which is why it is so important to accurately recognise patient care problems and properly planned and implemented nursing interventions that will allow the patient to quickly return to independence, and thus will reduce the frequency of re-hospitalisations.

The aim of the study is to present nursing care for a patient after amputation of a lower limb based on a case study.
słowa kluczowe:

amputacja kończyny dolnej, opieka pielęgniarska, problemy pielęgnacyjne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.