eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Możliwe powikłania śród- i pooperacyjne u pacjentów poddanych długotrwałej kortykosteroidoterapii

Marcin Skrobich
,
Katarzyna Feliksik-Skrobich
,
Wojciech Kapała

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 1-4
Data publikacji online: 2017/04/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
W artykule omówiono zagadnienie możliwych powikłań środ- i pooperacyjnych w następstwie przewlekłej steroidoterapii. Przedstawiono najczęstsze zastosowania leków steroidowych wraz występującymi działaniami niepożądanymi. Poruszono zagadnienie konieczności suplementacji steroidów w okresie okołooperacyjnym, a także ich negatywnego wpływu na proces gojenia się ran.

The article discusses the issue of possible postoperative complications following chronic steroid therapy. The most frequent use of steroid medications and common side effects were described. It was discussed the necessary supplementation of steroids in the perioperative period, as well as their negative impact on the process of wound healing.
słowa kluczowe:

steroidoterapia, działania niepożądane, powikłania

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.