eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Mukowiscydoza w gabinecie lekarza POZ

Anna Wołkowicz
,
Katarzyna Walicka-Serzysko
,
Dorota Sands

Data publikacji online: 2018/08/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Mukowiscydoza jako choroba ogólnoustrojowa wymaga wielospecjalistycznej opieki, która powinna być koordynowana przez ośrodek leczenia mukowiscydozy. Powinien on objąć chorego systematycznym nadzorem od momentu rozpoznania, zapewniając m.in. konsultacje wielodyscyplinarne, badania kontrolne, dostęp do specjalistów różnych dziedzin. Ważną rolę w opiece nad pacjentem z mukowiscydozą odgrywa również lekarz rodzinny, który ma możliwość monitorowania stanu klinicznego chorego i jego leczenia w miejscu zamieszkania. W każdym przypadku wystąpienia objawów mukowiscydozy, nawet u dzieci objętych przesiewem noworodkowym, powinien on kierować pacjentów na dalszą diagnostykę, m.in. na testy potowe. Poprzez kontakt z rodziną pełni ważną funkcję w realizacji zasad profilaktyki i promocji zdrowia. Niezmiernie istotne w ochronie pacjentów przed infekcjami są szczepienia zgodne z Programem Szczepień Ochronnych, zarówno obowiązkowe, jak i zalecane. Należy pamiętać, że u chorego w stanie stabilnym przewlekła antybiotykoterapia doustna lub wziewna nie stanowi przeciwwskazania do szczepień. Oddzielne zasady dotyczą również leczenia infekcji dróg oddechowych, w których – inaczej niż w populacji ogólnej – należy zastosować antybiotykoterapię wcześniej, w większych dawkach i przez dłuższy czas. Poniżej przedstawiono wytyczne opieki nad chorym na mukowiscydozę w gabinecie lekarza rodzinnego.

Cystic fibrosis as a systemic disease requires multidisciplinary care. It should be coordinated by a cystic fibrosis centre. It provides care from the moment of diagnosis through the entire patient’s life, ensuring, among others, multidisciplinary consultations, control tests, and access to specialists in various fields. The general practitioner also has an enormous role in taking care of a patient with cystic fibrosis, and has the ability to monitor the patient’s clinical condition and treatment in the place of residence. In each case of symptoms suggesting cystic fibrosis, even in children covered by neonatal screening, he/she should direct patients for further diagnostics, including sweat tests. Due to contact with the family, it plays a huge role in implementing the principles of prevention and health promotion. Vaccinations according to a vaccination program, both obligatory and recommended, are extremely important in protecting patients against infections. It should be noted that in a patient who is in a stable condition, both chronic oral and inhaled antibiotics do not constitute a contraindication to vaccination. Separate rules also apply to the treatment of respiratory tract infections in which, in contrast to the general population, antibiotic therapy should be used earlier, in larger doses, and for a longer time. The following are the guidelines for taking care of cystic fibrosis patients in the general practitioner’s office.
słowa kluczowe:

mukowiscydoza, lekarz rodzinny, testy potowe, szczepienia ochronne, antybiotykoterapia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe