eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Joanna Makowska
,
Grażyna Bochenek
,
Joanna Glück
,
Marita Nittner-Marszalska
,
Grzegorz Porębski
,
Barbara Rymarczyk
,
Grażyna Sławeta
,
Marek L. Kowalski

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 1: 10–22
Data publikacji online: 2018/03/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią drugą co do częstości grupę leków wywołujących reakcje nadwrażliwości. Najczęstszymi objawami nadwrażliwości są objawy skórne w postaci pokrzywek i obrzęków oraz tzw. choroba dróg oddechowych zaostrzana przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), zwana dawniej astmą z nadwrażliwością na aspirynę. Ponieważ najczęściej mamy do czynienia z reakcjami nadwrażliwości niealergicznej, znaczenie w diagnostyce nadwrażliwości mają głównie dokładnie zebrany wywiad i testy prowokacyjne. W większości przypadków u pa­cjentów z nadwrażliwością na NLPZ dochodzi do rozwoju nadwrażliwości krzyżowej i braku tolerancji leków hamujących cyklooksygenazę 1, podczas gdy leki selektywnie hamujące cyklooksygenazę 2 są zwykle dobrze tolerowane.

Non-steroidal anti-inflammatory drugs are the second after antibiotics group of drugs being the cause of drug hypersensitivity. The most common symptoms of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) hypersensitivity include cutaneous reactions with urticaria and angioedema and respiratory reactions (NSAIDs Exacerbated Respiratory Disease). Because in most of the cases the NSAIDs hypersensitivity is caused by non-immunological reaction due to cyclooxygenase-1 inhibition, the detailed history confirmed by challenge testing play crucial role in the diagnostics. In most of the cases reactions are evoked by the drugs having potency to inhibit cyclooxygenase-1 while drugs inhibiting specifically cyclooxygenase-2 are generally well tolerated.
słowa kluczowe:

niesteroidowe leki przeciwzapalne, cyklooksygenaza, nadwrażliwość

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.