eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2009
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Najczęstsze problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem z gastrostomią odżywczą – doświadczenia własne

Dariusz Bazaliński
,
Beata Barańska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 81–88
Data publikacji online: 2009/10/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Gastrostomia to rodzaj przetoki żołądkowo-skórnej wytworzonej głównie w celu dostarczania substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Uzasadnieniem takiego modelu odżywiania jest możliwość żywienia chorych w przypadkach chorób nowotworowych, neurologicznych czy urazów okolicy twarzoczaszki, w których spożywanie pokarmów drogą fizjologiczną przez usta staje się utrudnione bądź niemożliwe. Problemy pielęgnacyjne wynikające z konieczności utrzymania przetoki żywieniowej występują często i dotyczą praktycznie wszystkich pacjentów. Przestrzeganie zasad karmienia oraz właściwa pielęgnacja zgodna z praktyką pielęgniarską opartą na faktach (evidence-based nursing – EBN) minimalizują występowanie powikłań, które nie zawsze są związane ze stanem klinicznym pacjenta, ale często wynikają również z braku doświadczenia i niedostatecznej wiedzy zarówno opiekunów, jak i samych chorych żywionych przez przetokę żołądkową.

Gastrostomy tube is a type of stomach-skin artificial fistula created mainly to deliver nutrients directly to patient’s stomach. This type of nutrition allows feeding patients with malignant diseases, neurologic disorders, injuries of facial skeleton area when physiological feeding through the mouth becomes very difficult or even impossible. Nursing problems due to the necessity of maintaining nutritional gastrostomy tube are frequently observed and concern almost all patients. Observing the rules of nutrition and adequate nursing care based on the Evidence Based Nursing (EBN) minimizes the number of complications, which may not be related not only to patient’s clinical status, but often result from the lack of experience, insufficient knowledge of both carers and patients receiving nutrition through gastrostomy.
słowa kluczowe:

gastrostomia, opieka pielęgniarska, pielęgniarka, problemy pielęgnacyjne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.