eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Najczęstsze problemy zdrowotne w okresie okołooperacyjnym u osób poddawanych alloplastyce stawu biodrowego

Dariusz Bazaliński
,
Ewelina Maliborska
,
Paweł Więch
,
Izabela Sałacińska

Data publikacji online: 2017/05/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Alloplastyka jest chirurgiczną metodą leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego bądź urazem powodującym złamanie szyjki kości udowej. Wystąpienie problemów zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym stanowi wspólny obszar działań terapeutycznych dla zespołu interdyscyplinarnego.
Cel pracy. Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie problemów zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym u osób poddawanych alloplastyce stawu biodrowego.
Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 105 pacjentów w wieku 42–90 lat, u których przeprowadzono alloplastykę stawu biodrowego. Wykorzystano metodę obserwacji i szacowania z wykorzystaniem narzędzi standaryzowanych (VAS lub NRS, AMTS, zmodyfikowany model oceny ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Capriniego, indeks BMI) oraz autorski kwestionariusz obserwacji. Różnice między zmiennymi zweryfikowano za pomocą testu niezależności chi2, testem Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa. Poziom istotności przyjęto przy p < 0,05. Obliczeń dokonano za pomocą pakietu IBM SPSS Statistics 20.
Wyniki. Praktycznie w całej badanej próbie (94,3%) stwierdzono niedokrwistość wraz ze współistniejącym ryzykiem wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, zaburzenia parametrów życiowych ze strony układu krążenia oraz zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Wszyscy badani odczuwali dolegliwości bólowe o największym nasileniu w sześć do dwunastu godzin po zabiegu operacyjnym.
Wnioski. Problemy zdrowotne we wczesnym okresie po zabiegu operacyjnym to dolegliwości bólowe, niedokrwistość oraz zaburzenia parametrów życiowych. Takie zmienne, jak wiek, tryb nagły operacji, wysokie ryzyko operacyjne ASA, predysponują do wystąpienia problemów zdrowotnych.

słowa kluczowe:

alloplastyka stawu biodrowego; problemy zdrowotne; okres okołooperacyjny

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe