eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nanocząstki polimerowe jako nowe nośniki leków przeciwdrobnoustrojowych

Grzegorz Michalak
1
,
Katarzyna Głuszek
2
,
Ewelina Piktel
1
,
Piotr Deptuła
1
,
Irena Puszkarz
3
,
Katarzyna Niemirowicz
1
,
Robert Bucki
1, 4

1.
Department of Microbiological and Nanobiomedical Engineering, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
2.
Holy Cross Oncology Center of Kielce, Kielce, Poland
3.
Doctoral Studies, Faculty of Medical and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
4.
Department of Pathophysiology and Infection Microbiology, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 56–62
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Stale narastająca lekooporność drobnoustrojów wymusza konieczność rozwoju alternatywnych metod profilaktyki i terapii zakażeń, a także uzasadnia prace nad nowymi lekami o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zastosowaniu osiągnięć z zakresu nanotechnologii. Zwiększająca się liczba doniesień literaturowych potwierdza znaczną aktywność przeciwdrobnoustrojową nanocząstek polimerowych skoniugowanych z klasycznymi antybiotykami, co może zostać wykorzystane w terapii infekcji o charakterze bakteryjnym i grzybiczym, również tych wywoływanych przez patogeny lekooporne. Wysoka biokompatybilność nanocząstek polimerowych, a także możliwość zwiększania aktywności przeciwdrobnoustrojowej i poprawy parametrów farmakokinetycznych stosowanych obecnie chemioterapeutyków, wskazuje na możliwość zastosowania nanostruktur w nowoczesnej terapii chorób infekcyjnych. W niniejszej pracy podsumowano metody syntezy nanosystemów opartych na nanocząstkach polimerowych, a także opisano mechanizm ich działania. Przedstawione zostały również najnowsze osiągnięcia w syntezie nanocząstek skoniugowanych z antybiotykami, pozwalające na ich zastosowanie w terapii infekcji o charakterze bakteryjnym i grzybiczym.

The increased prevalence of antibiotic-resistant pathogens requires additional efforts to develop new antimicrobial agents and alternative methods to prevent and treat infections. In response to this challenge, a variety of nanotechnology-based tools are currently being designed and thoroughly investigated. To date, a considerable number of studies have reported increased activity of antibiotic-conjugated polymeric nanoparticles against bacteria and fungi associated with various infections, including those caused by drug-resistant pathogens. Importantly, high biocompatibility of these structures coupled with enhanced biological activity and improved pharmacokinetic properties supports the potential of these nanosystems as new tools to treat infections. In this review, we summarize the synthesis of polymer-based nanoparticles and describe their mechanism of action. We also highlight the recent advances in the application of antibiotic-conjugated polymeric nanoparticles as novel antimicrobial agents.
słowa kluczowe:

antybiotyki, infekcje, nanocząstki polimerowe, nanotechnologia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.