eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Neurofilamenty a urazowe uszkodzenie mózgu

Mariusz Kobek
,
Rafał Skowronek
,
Zbigniew Jankowski
,
Artur Pałasz

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (4): 268–279
Data publikacji online: 2015/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W neurotraumatologii medyczno-sądowej praktyczne znaczenie ma obiektywne ustalenie wieku – czasu powstania stłuczenia mózgu. Obecnie postęp immunohistochemii umożliwia badania elementów strukturalnych komórek, w tym także białek cytoszkieletu neuronu – neurofilamentów, które ze względu na swoje właściwości mogłyby zostać wykorzystane do określania wieku obrażeń mózgu w medycynie sądowej.

Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego piśmiennictwa pod kątem badań dotyczących zmian zachodzących w neurofilamentach po urazie mózgu, zarówno w modelach zwierzęcych, jak i w ludzkim materiale biologicznym. Przegląd wykazał brak danych dotyczących czasowych zmian struktury neurofilamentów po urazie mózgu u ludzi, które mogłyby zostać wykorzystane do określania wieku obrażeń w medycynie sądowej.

Objective determination of the time of brain contusion is of key importance in medicolegal neurotraumatology. Currently, the progress of immunohistochemistry allows the study of structural elements of cells including neurofilaments, i.e. neuronal cytoskeletal proteins possessing properties that could be used for determining the age of brain injury in forensic medicine.

The purpose of this study was to review recently published literature with a focus on studies investigating changes which occur in neurofilaments after brain trauma, both in animal models and in human biological material. The review has shown a lack of data on temporal changes in neurofilament expression after human brain trauma which could be used for determining the age of injuries in forensic medicine.
słowa kluczowe:

neurostruktura, neurofilamenty, urazowe uszkodzenie mózgu, medycyna sądowa, immunohistochemia

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe