eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń związanych z doustną terapią przeciwnowotworową – przyczyny, problemy i wyzwania

Rafał Ziemiński, Eleonora Mess, Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2015, 4: 146–151
Data publikacji online: 2016/03/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stosowanie się do zaleceń lekarskich (adherence) jest podstawą prawidłowego i skutecznego przebiegu leczenia. Statystyki dotyczące niestosowania się do zaleceń (non-adherence) różnią się między badaniami i podają wartości od 40% do nawet 80%. Przestrzeganie zaleceń nabiera szczególnego znaczenia, kiedy leczenie opiera się na konieczności przyjmowania leków doustnych. Zarówno w onkologii dorosłych, jak i onkologii i hematologii dziecięcej doustne leki przeciwnowotworowe występują w wielu protokołach terapeutycznych. Zasadniczą rolę odgrywa właściwe przestrzeganie zaleceń w okresie przyjmowania leków już w warunkach domowych, np. u dzieci z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej w okresie podtrzymania remisji trwającym dwa lata. Możliwość dalszej poprawy wyników leczenia w przypadku wielu nowotworów jest uzależniona od poprawy wskaźników adherence. Celem pracy było przeanalizowanie przyczyn i skutków nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów. Omówione zostały także dostępne metody pomiaru niestosowania się do zaleceń oraz sposoby poprawy tej sytuacji.

Adherence to medical recommendations is the basis for the proper and effective course of treatment. Statistics on non-adherence differ between research and range from 40% to 80%. Compliance with the recommendations is of particular importance when the treatment is based on the necessity of taking oral medications. Both, in adult oncology and pediatric oncology/hematology, oral anticancer drugs are present in many therapeutic protocols. The essential role of appropriate adherence to the treatment recommendations is during maintenance therapy providing at home. For example, in children diagnosed with acute lymphoblastic leukemia it is period of two years. The ability to further improvement of treatment outcomes in the case of many cancers is dependent on improve adherence rates. The aim of the study was to analyze the causes and consequences of non-compliance by patients. Discussed were also available methods for the measurement of non-compliance with the recommendations and ways of improving this situation.
słowa kluczowe:

nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, pacjent z chorobą nowotworową, doustna terapia przeciwnowotworowa, dzieci i młodzież z chorobą nowotworową

referencje:
Prejzner W. Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Hematologia 2010; 1: 239-243.
Jasińska M, Kurczewska U, Orszulak-Michalak D. Zjawisko non- adherence w procesie opieki farmaceutycznej. Farmacja Polska 2009; 65: 765-771.
Radecka B. Przestrzeganie zasad przyjmowania leków doustnych jako warunek powodzenia terapii doustnej. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2012; 8: 52-56.
Sabate E (red.). Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization, Geneva 2003.
Kardas P, Lewek P. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Terapia 2012; 20: 19-22.
Łazowski J. Nowoczesna doustna chemioterapia przeciwnowotworowa. Farmacja Polska 2004; 60: 145-158.
Magoń M, Jędrzejczak WW. Chemioterapia doustna. Współczesna Onkologia 2003; 7: 24-30.
Landier W, Hughes C, Calvillo E i wsp. A grounded theory of the process of adherence to oral chemotherapy in Hispanic and caucasian children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Oncol Nurs 2011; 28: 203-223.
Butow P, Palmer S, Pai A i wsp. Review of adherence-related issues in adolescents and young adults with cancer. J Clin Oncol 2010; 10: 4800-4809.
Partridge A, Avorn J, Wang P, Winer E. Adherence to therapy with oral antineoplastic agents. J Natl Cancer Inst 2002; 1: 652-661.
Bhatia S, Landier W, Shangguan M i wsp. Nonadherence to oral mercaptopurine and risk of relapse in Hispanic and non-Hispanic white children with acute lymphoblastic leukemia: a report from the children’s oncology group. J Clin Oncol 2012; 10: 2094-2101.
Tebbi C. Treatment compliance in childhood and adolescence. Manne S, Jacobsen P, Gorfinkle K, Gerstein F, Redd W. Treatment adherence difficulties among children with cancer: The role of parenting style. J Pediatr Psychol 1993; 18: 47-62.
Partridge A, Kato P, DeMichele A. Adherence to oral cancer therapies: challenges and opportunities. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2009.
Pritchard M, Butow P, Stevens M, Duley J. Understanding medication adherence in pediatric acute lymphoblastic leukemia: a review. J Pediatr Hematol Oncol 2006; 28: 816-823.
Kurylak A, Wysocki M, Bielińska M i wsp. Brak akceptacji rodziców wobec stresu związanego z chorobą nowotworową dziecka jako przyczyna zaniechania leczenia. Wiadomości Lekarskie 1998; 51: 7-8.
Filipek B. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako podstawowy warunek skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Czasopismo Aptekarskie 2013; 20: 25-37.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe