eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nieprzestrzeganie przez pacjentów zaleceń związanych z doustną terapią przeciwnowotworową – przyczyny, problemy i wyzwania

Rafał Ziemiński
,
Eleonora Mess
,
Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2015, 4: 146–151
Data publikacji online: 2016/03/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Stosowanie się do zaleceń lekarskich (adherence) jest podstawą prawidłowego i skutecznego przebiegu leczenia. Statystyki dotyczące niestosowania się do zaleceń (non-adherence) różnią się między badaniami i podają wartości od 40% do nawet 80%. Przestrzeganie zaleceń nabiera szczególnego znaczenia, kiedy leczenie opiera się na konieczności przyjmowania leków doustnych. Zarówno w onkologii dorosłych, jak i onkologii i hematologii dziecięcej doustne leki przeciwnowotworowe występują w wielu protokołach terapeutycznych. Zasadniczą rolę odgrywa właściwe przestrzeganie zaleceń w okresie przyjmowania leków już w warunkach domowych, np. u dzieci z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej w okresie podtrzymania remisji trwającym dwa lata. Możliwość dalszej poprawy wyników leczenia w przypadku wielu nowotworów jest uzależniona od poprawy wskaźników adherence. Celem pracy było przeanalizowanie przyczyn i skutków nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów. Omówione zostały także dostępne metody pomiaru niestosowania się do zaleceń oraz sposoby poprawy tej sytuacji.

Adherence to medical recommendations is the basis for the proper and effective course of treatment. Statistics on non-adherence differ between research and range from 40% to 80%. Compliance with the recommendations is of particular importance when the treatment is based on the necessity of taking oral medications. Both, in adult oncology and pediatric oncology/hematology, oral anticancer drugs are present in many therapeutic protocols. The essential role of appropriate adherence to the treatment recommendations is during maintenance therapy providing at home. For example, in children diagnosed with acute lymphoblastic leukemia it is period of two years. The ability to further improvement of treatment outcomes in the case of many cancers is dependent on improve adherence rates. The aim of the study was to analyze the causes and consequences of non-compliance by patients. Discussed were also available methods for the measurement of non-compliance with the recommendations and ways of improving this situation.
słowa kluczowe:

nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, pacjent z chorobą nowotworową, doustna terapia przeciwnowotworowa, dzieci i młodzież z chorobą nowotworową

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.