eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nowy wymiar ekspertyzy DNA – potrzeba szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz

Wojciech Branicki
,
Ewelina Pośpiech
,
Tomasz Kupiec
,
Józefa Styrna

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (3): 175–194
Data publikacji online: 2015/02/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Genetyka sądowa jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową. Genetyczna identyfikacja człowieka prowadzona jest z zastosowaniem kompleksowych rozwiązań, które zapewniają wysoką czułość analizy, eliminują niekorzystny wpływ inhibicji i degradacji śladów biologicznych, a także dostarczają maksymalnej liczby informacji przydatnych dla sądu. Ostatnio uwydatniły się jednak problemy, które wcześniej miały mniejsze znaczenie, jak transfer wtórny, mieszaniny DNA czy niekompletność profili DNA. Wydaje się, że potencjał narodowej bazy danych DNA w Polsce wciąż nie jest należycie wykorzystywany i konieczna jest odpowiednia polityka informacyjna w tym względzie. Do nowych metod, które można wykorzystać na poziomie prowadzonego dochodzenia, należą: określanie pochodzenia biogeograficznego, predykcja cech fizycznych, a także przybliżanie chronologicznego wieku człowieka. Metoda sekwencjonowania następnej generacji może już wkrótce całkowicie wyeliminować zastosowanie elektroforezy kapilarnej w genetyce sądowej. Konieczne są dalsze prace umożliwiające wdrożenie jednolitych standardów w interpretacji i ocenie dowodów pochodzących z badania DNA. Utrzymanie odpowiednio wysokich standardów wymaga ustawicznego szkolenia ekspertów oraz właściwego informowania i szkolenia odbiorców ekspertyz.

Forensic genetics is a rapidly developing discipline. Nowadays, human genetic identification relies on the application of complex solutions ensuring high sensitivity and resistance to the inhibition and degradation of biological traces, and revealing maximum information which has relevance for the justice system. However, recent improvements in forensic DNA identification testing are associated with problems including secondary transfer, DNA mixtures and incompleteness of DNA profiles, which were formerly less significant. It also seems that the potential of the national DNA database in Poland has not been fully developed, and it is necessary to implement an appropriate information policy in order to improve it. Novel methods that can be applied at the level of investigation include analysis of biogeographic ancestry, prediction of visible traits, and estimation of human chronological age. Moreover, next-generation sequencing has a potential to entirely replace capillary electrophoresis in forensic genetics. Further works are necessary to ensure a proper implementation of uniform standards of data interpretation and evaluation of DNA evidence in forensic genetics. In order to maintain proper standards of forensic DNA assessment, continuous training of DNA experts and appropriate information policy for recipients of DNA assessments are required.
słowa kluczowe:

genetyka sądowa, ślady LT-DNA, baza danych DNA, pochodzenie biogeograficzne, predykcja cech fizycznych, szkolenie ustawiczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe