eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2008
vol. 46
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

OPIS PRZYPADKU
Postępowanie rehabilitacyjne w alkaptonurii. Opis przypadku rodzinnego występowania choroby

Jolanta Jaworek
,
Tomasz Adamczyk
,
Zbigniew Żuber
,
Ewa Klimek-Piskorz

Reumatologia 2008; 46, 3: 175–181
Data publikacji online: 2008/07/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Alkaptonuria (ochronoza) należy do grupy bardzo rzadkich chorób metabolicznych dziedziczonych w sposób autosomalny recesywny. Przyczyną tej choroby jest mutacja genu 3q2, która prowadzi do spadku produkcji enzymu oksydazy kwasu homogentyzynowego (HGO). W tkankach odkładają się złogi kwasu homogentyzynowego (HGA), powodujące ochrowe zabarwienie, najczęściej obserwowane na skórze twarzy, w okolicy dołów pachowych, na małżowinach usznych, na twardówce oka, a także w narządach wewnętrznych; w ścianach dużych naczyń krwionośnych, we wsierdziu, zastawkach serca, oskrzelach, płucach i chrząstkach stawowych. W niniejszej pracy przedstawiono obraz kliniczny i postępowanie usprawniające u dwojga rodzeństwa – chorych na alkaptonurię – 56-letniej kobiety i 59-letniego mężczyzny.

Alkaptonuria (ochronosis) is a rare metabolic disorder inheredited as autosomal recessive error of metabolism. It is due to the mutation of 3q2 gene, leading to the deficiency of enzyme homogentisic acid oxidase (HGO). The excess of homogentisic acid accumulates in the body fluids and tissues producing bluish-black pigmentation of the skin, cartilage, and sclera. as well as of the internal organs such as; blood vessels, endocardium, bronchial cartilage. The deposition of homogentisic acid in the bone cartilage, in the intervertebral discs and in other connective tissue results in the advanced arthritic degenerative changes. This report presents the clinical picture and rehabilitation of two patients with familiar alkaptonuria; 56 years old woman and 59 years old man (sister and brother).
słowa kluczowe:

alkaptonuria, ochronoza, kwas homogentyzynowy, rehabilitacja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe