eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Objawy stomatologiczne u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Magdalena Gońda-Domin
,
Krystyna Lisiecka
,
Rafał Rojek
,
Małgorzata Mokrzycka
,
Jadwiga Szymanowicz
,
Barbara Glura

Prz Gastroenterol 2013; 8 (3): 180–183
Data publikacji online: 2013/07/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Erozja zębów (dental erosion – DE) jest częstym problemem zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Mimo że liczne publikacje potwierdzają związek między chorobą refluksową przełyku (gastroesophageal reflux disease – GERD) a DE, dla wielu autorów ta współzależność nadal jest nieznana.

Cel: Porównanie stanu jamy ustnej dzieci z GERD z dziećmi zdrowymi.

Materiał i metody: Badania stomatologiczne przeprowadzono u 57 dzieci w wieku 7–18 lat (średnia 12,4 roku) z rozpoznaną GERD oraz u dzieci zdrowych. Grupy badana i kontrolna były zgodne pod względem wieku i płci. W analizie statystycznej użyto testu U Manna-Whitneya.

Wyniki: Wykazano, że u dzieci z GERD w porównaniu z dziećmi zdrowymi częściej występowała DE (66,7% vs 26,3%,

p < 0,0001).

Wnioski: Uzyskane dane wskazują na istotną statystycznie zależność pomiędzy GERD a DE. Wczesna utrata tkanek twardych zębów stałych na skutek procesu erozyjnego może spowodować nieodwracalne zmiany w uzębieniu, dlatego też lekarz pediatra powinien rutynowo kierować dzieci i młodzież z GERD do lekarza stomatologa, aby potwierdzić obecność DE, a gdy istnieje potrzeba – odbudować zniszczone tkanki zęba.

Introduction: Dental erosion (DE) is a common condition in both adults and children. Numerous studies involving confirmation of gastroesophageal reflux disease (GERD) and the assessment of dental erosions have shown a significant association between these conditions, but for some authors it is still not clear if GERD plays a significant role in dental pathological tooth wear.

Aim: To compare the dental health status of children with GERD and a healthy control group.

Material and methods: Dental examinations were conducted in 57 children aged 7-18 years (mean 12.4) with a definitive history of GERD and 57 randomly chosen healthy children of the same age and gender. Data were analyzed with Mann-Whitney U-test.

Results: This investigation has shown that GERD children were at an increased risk of developing dental erosions compared to healthy control subjects (66.7% vs. 26.3%).

Conclusions: The present study provides clear evidence of a sig­nificant association between dental erosions and GERD. Early erosive damage to the permanent teeth may compromise the dentition for the entire lifetime; therefore a pediatrician should routinely refer children and toddlers suffering from GERD to a pediatric dentist, to confirm the presence of erosions and if needed restore the damaged teeth.
słowa kluczowe:

erozja zębów, choroba refluksowa przełyku, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe