eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2018
vol. 22
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obraz ciała a samoocena kobiet z rakiem piersi – rola akceptacji ciała

Anna Brandt-Salmeri
,
Hanna Przybyła-Basista

Psychoonkologia 2018, 22 (1): 1-10
Data publikacji online: 2019/02/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Rak piersi, a także jego leczenie w istotny sposób wpływają na zmiany w wyglądzie kobiet i ich percepcję kobiecości. W wielu badaniach wskazywano na problemy w percepcji obrazu własnego ciała u kobiet i inne związane z tym konsekwencje, takie jak obniżenie samooceny czy poczucie mniejszej atrakcyjności.

Cel pracy
Porównanie kobiet starszych i młodszych oraz kobiet po zabiegu rekonstrukcji piersi i bez rekonstrukcji pod względem percepcji obrazu ciała i samooceny, ocena wybranych czynników jako predyktorów samooceny kobiet z rakiem piersi, które przeszły zabieg mastektomii bądź zabieg oszczędzający, oraz analiza roli akceptacji ciała jako mediatora związku pomiędzy obrazem ciała a samooceną.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło łącznie 105 kobiet z rakiem piersi, 99 po zabiegu mastektomii radykalnej (w tym 19 po zabiegu rekonstrukcji piersi), 6 po zabiegu oszczędzającym. W badaniach wykorzystano Skalę samooceny Rosenberga (SES), Skalę obrazu ciała Hopwood i wsp. (BIS) oraz Skalę poczucia atrakcyjności własnej w związku Chybickiej i Karasiewicza.

Wyniki
Wykazano różnicę w zakresie samooceny i obrazu ciała w zależności od wieku. Rekonstrukcja piersi różnicowała kobiety pod względem samooceny, lecz nie była związana z różnicami w percepcji obrazu ciała. Obraz zmienionego ciała jest silnym negatywnym predyktorem samooceny. Dowiedziono, że akceptacja własnego ciała jest całkowitym mediatorem związku pomiędzy obrazem ciała a samooceną kobiet.

Wnioski
Dystres związany ze zmienionym obrazem ciała negatywnie wpływa na samoocenę kobiet z rakiem piersi, jednak akceptacja własnego ciała może stanowić czynnik ochronny, który niweluje negatywne skutki tej zależności. Uzyskane wyniki mogą stanowić istotną wskazówkę dla klinicystów.Introduction
Breast cancer treatments have an influence on alterations of women’s appearance and perceived femininity. Many studies have shown that body image problems are related to low self-esteem and feeling less attractive.

The aim of the study
To compare self-esteem and body image in younger and older women and in women with breast reconstruction and without reconstruction, evaluate factors associated with self-esteem in women with breast cancer, who had mastectomy or breast-conserving surgery, and to analyse the role of body acceptance as a mediator of the relationship between the body image and self-esteem.

Material and methods
The research group consisted of a total of 105 women with breast cancer, 99 after radical mastectomy surgery (including 19 after breast reconstruction surgery), 6 after a sparing surgery. The Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), the Body Image Scale of Hopwood et al. (BIS), and the Scale of Self-Attractiveness in a Relationship of Chybicka and Karasiewicz were used in the investigation.

Results
The differences in self-esteem and body image were found to be dependent on women’s age. Breast reconstruction differentiated women in terms of self-esteem, but it was not related to the body image. The image of the altered body was a strongly negative predictor of self-esteem. Body acceptance fully mediated the relationship between body image and self-esteem. 

Conclusions
The distress associated with changed body image negatively affects the self-esteem of women with breast cancer. However, self-acceptance of the body can be understood as a protective factor that eliminates the negative effects of the above dependence, which can be an important indication for clinicians.

słowa kluczowe:

rak piersi, samoocena, mastektomia, obraz ciała

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.