eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 109
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obraz kliniczny i choroby współistniejące u pacjentów z łuszczycą. Badanie retrospektywne

Meliha Merve Hiz Çiçekliyurt
1
,
Zerrin Ög∪retmen
2

1.
Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2.
Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2022, 109, 263-271
Data publikacji online: 2023/01/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
W przebiegu łuszczycy obserwuje się zwiększone ryzyko rozwoju niektórych chorób współistniejących.

Cel pracy
Analiza cech klinicznych i chorób współistniejących u pacjentów z łuszczycą w Turcji.

Materiały i metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę obrazu klinicznego i chorób współistniejących u 422 dorosłych pacjentów z łuszczycą i 444 zdrowych ochotników. Kryteriami włączenia pacjentów były: wiek powyżej 18 lat i łuszczyca o co najmniej jednorocznym czasie trwania. Analizowane dane obejmowały: wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Przeprowadzono szczegółowe badanie przedmiotowe i wykonano badania dodatkowe.

Wyniki
Częstymi chorobami współistniejącymi u pacjentów z łuszczycą była depresja (n = 144, 34%), nadciśnienie tętnicze (n = 168, 39,81%), cukrzyca (n = 100, 23,7%), choroba niedokrwienna serca (n = 59, 13,9%) i zespół metaboliczny (n = 67, 15,88%). Najczęstsze choroby występujące w grupie kontrolnej to: nadciśnienie tętnicze (n = 62, 13,96%), hiperlipidemia (n = 62, 13,96%), cukrzyca (n = 42; 9,46%), zespół metaboliczny (n =32; 7,21%) i choroba niedokrwienna serca (5,41%). U pacjentów z łuszczycą ryzyko otyłości było istotnie podwyższone w porównaniu z grupą kontrolną (OR = 1,99; p < 0,0001). Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu były istotnie częstsze u pacjentów z łuszczycą w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,0001).

Wnioski
Wyniki te wskazują na zwiększoną częstość występowania otyłości, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, cukrzycy, zespołu metabolicznego i depresji u pacjentów z łuszczycą.Introduction
Patients with psoriasis may develop several comorbidities.

Objective
To determine the clinical characteristics and comorbidities associated with psoriasis.

Material and methods
This retrospective case-control study involved 422 adult patients with psoriasis and 444 healthy individuals. The inclusion criteria for patients were: over 18 years old and at least one-year history of confirmed psoriasis. Data, such as age, gender, body mass index, smoking, and alcohol consumption habits were analyzed in addition to detailed physical and dermatological examination.

Results
The common comorbidities in patients with psoriasis were depression (n = 144, 34%), hypertension (n = 168, 39.81%), diabetes mellitus (n = 100, 23.7%), coronary artery disease (n = 59, 13.9%) and metabolic syndrome (n = 67, 15.88%). The most common conditions in the control group were hypertension (n = 62, 13.96%), hyperlipidemia (n = 62, 13.96%), diabetes mellitus (n= 42; 9.46%), metabolic syndrome (n = 32; 7.21%) and coronary artery disease (5.41%). Patients with psoriasis are at a higher risk for obesity compared to healthy controls (OR = 1.99; p < 0.0001). In addition, smoking and alcohol consumption were significantly higher in patients with psoriasis (p < 0.0001).

Conculsion
These results indicate an increased prevalence of obesity, hyperlipidemia, hypertension, cardiovascular diseases, diabetes, metabolic syndrome, and depression in patients with psoriasis.

słowa kluczowe:

łuszczyca, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, depresja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.