eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank3/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Obrzęk naczynioruchowy. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA)

Roman J. Nowicki
1
,
Elżbieta Grubska-Suchanek
1
,
Grzegorz Porębski
2
,
Marek L. Kowalski
3
,
Karina Jahnz-Różyk
4
,
Tomasz Matuszewski
4
,
Lidia Rudnicka
5
,
Marek Kulus
6
,
Wioletta Barańska-Rybak
1
,
Rafał Czajkowski
7
,
Zbigniew Doniec
8
,
Cezary Kowalewski
9
,
Beata Kręcisz
10
,
Magdalena Lange
1
,
Joanna Narbutt
11
,
Malgorzata Olszewska
5
,
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
1
,
Aneta Szczerkowska-Dobosz
1
,
Radosław Śpiewak
12
,
Magdalena Trzeciak
1
,
Aleksandra Wilkowska
1

1.
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
2.
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Polska
3.
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
4.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
5.
Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
6.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
7.
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
8.
Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce, Polska
9.
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
10.
Klinika Dermatologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
11.
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
12.
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 3: 162–170
Data publikacji online: 2020/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Obrzęk naczynioruchowy jest niezapalnym obrzękiem tkanki podskórnej i/lub błon śluzowych. Najczęściej współistnieje z bąblami pokrzywkowymi i traktowany jest jako głęboka odmiana pokrzywki. Rzadziej ma charakter izolowany i występuje w dwóch podstawowych odmianach: nabytej i wrodzonej. Obecnie wyróżnia się 4 typy nabytego obrzęku naczynioruchowego oraz 7 typów wrodzonego obrzęku naczynioruchowego. Leczenie zależy od postaci obrzęku naczynioruchowego i czynników przyczynowych. Uwarunkowana genetycznie postać wrodzona stanowi szczególnie duże wyzwanie dla lekarzy wielu specjalności, zwłaszcza dermatologów i alergologów.

Angioedema is a non-inflammatory edema of the subcutaneous tissue and/or mucosal membranes. It most commonly coexists with urticaria wheals and is considered to be a deep form of urticaria. Less commonly, it occurs in isolation and can take two basic forms: acquired angioedema and hereditary angioedema. Currently, there are 4 defined types of acquired angioedema and 7 types of hereditary angioedema. Treatment of angioedema depends on its form and etiological factors. Especially the genetic form, i.e. hereditary angioedema, is a considerable challenge for medical specialists, particularly dermatologists and allergists.
słowa kluczowe:

obrzęk naczynioruchowy, ikatybant, ekalantyd, rytuksymab, Berinert, Ruconest, Firazyr, Landelumab

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe