eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena dolegliwości bólowych u chorych z owrzodzeniem kończyny dolnej

Bartłomiej Białasik
,
Marta Muszalik
,
Maria T. Szewczyk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 4: 150–157
Data publikacji online: 2007/11/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Celem badań była ocena przyczyn i konsekwencji bólu występującego u chorych z przewlekłym owrzodzeniem kończyny dolnej.
Materiał i metody: Badania prowadzono w 2006 r. wśród chorych z owrzodzeniami kończyn dolnych, hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Geriatrii, Katedrze i Klinice Dermatologii oraz Klinice Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Dokonywano jednorazowej oceny dolegliwości
bólowych związanych z obecnością owrzodzenia. Jako narzędzie badawcze wykorzystano Arkusz oceny bólu własnej
konstrukcji. Do oceny natężenia bólu wykorzystano numeryczną skalę stopniującą, zawierającą liczby od 0 (brak bólu)
do 10 (ból nie do zniesienia).
Wyniki: Prawie wszyscy chorzy (96,7%) zgłaszali występowanie dolegliwości bólowych rany. Wartości numeryczne
opisujące ból stały były znacząco niższe niż wartości opisujące ból okresowy (4,13 vs 6,5). Wykazano występowanie zależności pomiędzy wielkością i umiejscowieniem owrzodzeń
a poziomem natężenia bólu (p<0,05). Udowodniono również, że ból wpływa na aktywność psychofizyczną chorych, w największym stopniu ograniczając ich aktywność zawodową (p<0,001).
Wnioski: Dolegliwości bólowe u chorych z owrzodzeniem występowały u wszystkich pacjentów, niezależnie od etiologii i pierwotnej przyczyny owrzodzenia. Ograniczały aktywność
ruchową chorych oraz obniżały ich sprawność funkcjonalną i psychospołeczną. Częstość występowania ograniczeń funkcjonalnych wzrastała wraz z poziomem natężenia bólu.

Aim: The aim of the study was to assess causes and consequences of pain presented among patients with chronic leg ulcer.
Material and methods: The study was conducted in 2006 among patients with chronic leg ulcers hospitalized in the Chair and Clinic of Geriatrics, Chair and Clinic of Dermatology and the Emergency Medicine Clinic in Bydgoszcz. Evaluation of pain associated with wounds was performed. As a measurement tool the Pain Evaluation Form was used. For pain intensity evaluation a special numeric scale was used with numbers from 0 (no pain) to 10 (excruciating pain).
Results: Almost all patients had pain symptoms associated with wound (96.7% of patients). Numeric values describing constant were significantly lower than values describing periodic pain (4.13 vs. 6.5). A correlation between area and localization of wound and pain level was found (p<0.05). It was also found that pain influences physical activity of patients and greatly restricts their professional activity (p<0.001).
Conclusions: Pain associated with ulcer was presented among all patients independently etiology and primary cause of ulcer. Pain restricted physical, functional and psychosocial activity. Incidence of functional restrictions increased with the level of pain.
słowa kluczowe:

ból przewlekły, owrzodzenia kończyn dolnych, sprawność funkcjonalna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe