eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2017
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wspólnego leczenia pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z Ośrodkami Medycyny Paliatywnej w latach 2011–2016

Urszula Kościuczuk
,
Piotr Jakubów
,
Juliusz Kosel
,
Andrzej Siemiątkowski
,
Paweł Kosierkiewicz

Medycyna Paliatywna 2017; 9(1): 35-41
Data publikacji online: 2017/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Zasady medycyny paliatywnej mają charakter interdyscyplinarny. Na oddziale intensywnej terapii w przypadku chorych z nieodwracalnym procesem chorobowym, z negatywnym rokowaniem co do poprawy stanu zdrowia oraz w sytuacjach terapii daremnej prowadzone są elementy opieki paliatywnej. Konsekwencją działania na oddziałach intensywnej terapii jest dążenie do przekazania pacjenta do ośrodków medycyny paliatywnej. Postanowiono zbadać współpracę dużego klinicznego oddziału intensywnej terapii z ośrodkami hospicyjno-paliatywnymi.

Cel pracy: Analiza pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i przekazywanych do ośrodków medycyny paliatywnej (OMP) w okresie od 1.01.2011 r.. do 31.12.2016 r.

Materiał i metody: Retrospektywnej ocenie poddano dane uzyskane z dokumentacji medycznej. W odniesieniu do pacjentów przekazanych do OMP odnotowano informacje: rozpoznanie główne i współistniejące, czas hospitalizacji, przygotowanie do opieki paliatywnej.

Wyniki: Hospitalizowanych na OIT było 2755 pacjentów, z czego 48 chorych (1,74%) zostało przekazanych do OMP. Wykazano znamienny wzrost liczby pacjentów przekazywanych w latach 2014, 2015 i 2016 (p < 0,005). Najczęstszym wskazaniem do opieki paliatywnej była przewlekła niewydolność oddechowa i odnotowano istotne zwiększenie liczby pacjentów wymagających opieki paliatywnej z tego powodu w latach 2015 i 2016 (p < 0,005).

Wnioski: Zasady medycyny paliatywnej na OIT są realizowane najczęściej wobec pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową. Przeprowadzone badanie wskazało na dużą potrzebę współpracy z OMP w zakresie opieki wobec tej grupy chorych. Opublikowanie aktów prawnych dotyczących wskazań do opieki paliatywnej usprawniło współpracę pomiędzy ośrodkami.

Introduction: The principles of palliative medicine are interdisciplinary. In the Intensive Care Unit (ICU), for patients with irreversible disease, with a negative prognosis for improvement in health, in futile therapy, palliative care are provided. The consequence of the treatment in ICU is the desire to refer the patient to the Palliative Medicine Centers (PMC).

Aim of the study was to analyze patients hospitalized in the Intensive Care Unit of the University Hospital in Bialystok and transferred to the Centers for Palliative Medicine in the period 01.01.2011 – 31.12.2016.

Material and methods: The data obtained from the medical documentation were evaluated on a retrospective basis. For patients referred to PMC, information was collected on: primary diagnosis, coexisting conditions, hospitalization time, methods of preparing for palliative care.

Results: 2755 patients were hospitalized in ICU, 48 of them – 1.74% were transferred to PMC. Significant increase in number of patients reported over the years 2014, 2015 and 2016 has been demonstrated (p < 0.005). The most common indication for palliative care was chronic respiratory failure and a significant increase in the number of patients requiring palliative care was noted for this reason in 2015 and 2016 (p < 0.005).

Conclusions: Palliative medicine in ICU are most often performed in patients with chronic respiratory failure. The study indicated a high need for cooperation with PMC in the care of this group of patients. Publication of palliative care guidelines improved cooperation.
słowa kluczowe:

medycyna paliatywna, intensywna terapia, terapia daremna

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe