eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

3-4/2019
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena występowania czynników ryzyka zakażenia miejsca operowanego u chorych na oddziale neurochirurgii

Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Renata Jabłońska
2
,
Aleksandra Lewandowska
3

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3.
Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2019; 16 (3-4): 67-73
Data publikacji online: 2020/04/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) stanowi poważny problem na oddziałach zabiegowych. Czynniki zwiększające ryzyko ZMO dzieli się na związane z pacjentem, związane z zabiegiem i zależne od sposobu leczenia. Celem pracy była ocena częstości występowania ZMO i czynników przyczyniających się do jego rozwoju u chorych po zabiegach na oddziale neurochirurgicznym.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 50 pacjentów leczonych operacyjnie z powodu schorzeń neurochirurgicznych. Do gromadzenia danych wykorzystano arkusz, który był wypełniany przez zespół badawczy na podstawie wywiadu z chorym, obserwacji i wglądu do dokumentacji medycznej.

Wyniki
Zakażenie miejsca operowanego wystąpiło u 2 mężczyzn, co stanowiło 4% całej badanej grupy. Pacjenci, u których doszło do ZMO, byli operowani powyżej 180 min (p = 0,00364), mieli założony cewnik do pęcherza moczowego oraz do żyły centralnej (p < 0,05). Jeden z nich był otyły, co miało znaczenie dla występowania ZMO (p = 0,04018). Średni całkowity czas hospitalizacji był nieco dłuższy w grupie pacjentów, u których występowało ZMO (10,00 vs 7,88 dnia), jednak różnica nie była istotna statystycznie (p = 0,29).

Wnioski
Zakażenie miejsca operowanego na oddziale neurochirurgicznym dotyczyło 4% chorych z grupy badanej. Do rozwoju ZMO w istotny sposób przyczyniły się: czas trwania zabiegu, otyłość chorych i płeć męska. Ponadto zaobserwowano istotny związek pomiędzy ZMO a cewnikowaniem pęcherza moczowego i cewnikowaniem żył centralnych. Pozostałe czynniki ryzyka, w tym tryb hospitalizacji oraz cukrzyca, nie miały wpływu na występowanie ZMO w grupie badanej. Zakażenie miejsca operowanego spowodowało wydłużenie hospitalizacji chorych.Introduction
The risk factors that increase the infection of an operable site are divided into: patient-related, related to surgery or dependent on treatment. The aim of the study was to evaluate the incidence of infection of the operative site and the factors contributing to its development in patients after surgery in the neurosurgical ward.

Material and methods
The study group consisted of 50 patients treated surgically because of neurosurgical disorders. A sheet was used to collect the data, which was filled in by the research team on the basis of a patient interview, observation, and access to the medical records.

Results
The infection occurred in 2 men, which accounted for 4% of the study group. Patients who had been infected with the operated site were operated for more than 180 min, had a catheter for the bladder and central vein, one of them was obese, which was important for the infection of the surgical site. The mean overall duration of hospitalization was slightly longer in patients with active site infection (10.00 vs. 7.88 days). However, the difference was not statistically significant (p = 0.29).

Conclusions
Infection of the surgical site in the neurosurgical ward concerned 4% of the study group. The development of infection of the operable site has contributed significantly to the duration of the surgery, the obesity of the sick and the male. In addition, a significant relationship was observed between infection of the operated site and bladder catheterization and central catheter catheterization. Other risk factors, including hospitalization and diabetes, did not affect the incidence of infection in the study group. Infection of the surgical site resulted in prolonged hospitalization of patients.

słowa kluczowe:

zakażenie miejsca operowanego, profilaktyka zakażeń, opieka pielęgniarska, postępowanie z raną pooperacyjną

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe