eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Oczekiwania emocjonalne oraz kontrola emocji pacjentów z rakiem jelita grubego po wyłonieniu stomii jelitowej

Jolanta Glińska
,
Monika Malesza
,
Małgorzata Lewandowska
,
Renata Miller
,
Łukasz Dziki
,
Adam Dziki

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 3: 84–91
Data publikacji online: 2013/09/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Choroba nowotworowa to okres szczególnie trudny w życiu każdego człowieka, dlatego też we współczesnym świecie coraz częściej akcentowany jest problem negatywnego wpływu wytworzenia przetoki jelitowej na stan emocjonalny pacjentów. Pokonywanie trudności wynikających z choroby wymaga ogromnej woli walki i wiary w efektywność leczenia. Chorzy, jak większość ludzi w chwili potencjalnego zagrożenia, uruchamiają odruch obronny w formie tłumienia emocji, co jak wynika z szeregu badań naukowych, wpływa negatywnie na jakość życia człowieka. Dlatego też zdolność wyrażania swoich uczuć uznawana jest za jedną z głównych metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, do jakich należy zachorowanie na raka jelita grubego.

Cel pracy: Ocena zapotrzebowania na pomoc w zakresie sfery psychicznej oraz poziomu kontroli emocji chorych na raka jelita grubego po wyłonieniu stomii jelitowej w zależności od wybranych czynników demograficznych.

Materiał i metody: Badania przeprowadzano w latach 2012 i 2013 wśród 50 członków Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego przy użyciu Skali kontroli emocji oraz Listy oczekiwań pacjenta.

Wyniki: Wyniki badania wskazują, że wiek, płeć, poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania mają duży wpływ na poziom kontroli negatywnych emocji (p < 0,05). Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne różni się w zależności od okresu leczenia. Pacjenci w wieku 60–69 lat większy nacisk kładą na troskę i współczucie, natomiast pacjenci nieco starsi oczekują przede wszystkim wsparcia emocjonalnego. Najliczniejsza grupa badanych (f1 = 0,7) uzyskała wsparcie emocjonalne ze strony rodziny, drugą dość liczną grupę stanowią pacjenci, którzy otrzymali wsparcie od personelu medycznego (f1 = 0,5). Niepokojąco mała liczba chorych (f1 = 0,08) otrzymała wsparcie ze strony psychologów.

Wnioski: Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne jest wyższe w okresie pooperacyjnym niż przedoperacyjnym. Im starszy wiek pacjenta, tym oczekiwanie na wsparcie emocjonalne wzrasta. Wraz z wiekiem rośnie także poziom tłumienia negatywnych emocji. Więcej wsparcia psychicznego oczekują kobiety. Pacjenci zamieszkujący miasto posiadają większą zdolność tłumienia negatywnych emocji. Im wyższy poziom wykształcenia, tym poziom tłumienia negatywnych emocji jest niższy.

Introduction: Cancer is a particularly hard time for all people. Nowadays, the negative influence of colostomy on the emotional state of the colorectal cancer patients is more and more noticeable. Potential life-threatening situations stimulate patients’ defense reflex by repressing the emotions that might negatively affect the quality of patients’ life.

Aim of the study: Evaluation of the need for psychological support and emotional control of colorectal cancer patients after colostomy depends on demographical factors.

Material and methods: The study was performed in 2012-2013 among 50 members of the Ostomy Association of Lodz using the Emotional Control scale and a list of patients’ expectations. The study was performed using Courtauld Emotional Control Scale, CECS, (Watson and Greer) and Patient Request Form (PRF) (Salmon & Quine) – both in Z. Juczyński adaptation.

Results: Results of the study indicate that the age, sex, educational level and place of residence have a great influence on the level of repressing negative emotions (p < 0.05). The need for emotional support differs depending on the time of the patients’ treatment. The most numerous group of the patients (f1 = 0.7) received emotional support from family. The second most numerous group received emotional support from medical staff (f1 = 0.5). A worryingly low number of patients (f1 = 0.08) received emotional support from the psychologist.

Conclusions: Patients require more emotional support after the surgery than before it. Moreover, the need for emotional support and the level of repressing negative emotions increase with the age of the patients. Patients who live in the city have a greater ability to control negative emotions, whereas the higher educational status the lower level of repressing negative emotions.
słowa kluczowe:

rak jelita grubego, emocje, wsparcie społeczne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.