facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
9/2007
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Odstawianie leków przeciwpadaczkowych

Joanna Jędrzejczak

Data publikacji online: 2007/12/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
U 60–70% pacjentów z padaczką udaje się uzyskać kontrolę choroby za pomocą leków przeciwpadaczkowych.
U części pacjentów dochodzi do remisji choroby i wtedy lekarzom często zadawane jest pytanie odnośnie prognozy i możliwości przerwania leczenia. Możliwość identyfikacji chorych, u których można odstawić leki, byłaby zatem korzystna, jest to jednak stosunkowo trudne. Opublikowane ostatnio dane pochodzące z badań nad odstawieniem leków przeciwpadaczkowych wskazują na zmienny odsetek przypadków, w których takie odstawienie się powiodło. Odsetek nawrotów wahał się w granicach 12–63%. Pewne czynniki prognostyczne pozwalają na identyfikację pacjentów, u których można podjąć próbę odstawienia tych leków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnych wytycznych dotyczących zagadnienia odstawiania leków przeciwpadaczkowych.

Of patients with epilepsy 60-70% achieve control with antiepileptic treatment. In some patients remission can occur, and physicians treating epilepsy are often asked to predict prognosis and make decisions about withdrawing treatment. Identifying patients from whom treatment can be withdrawn successfully would be beneficial on many levels, but selecting patients may be difficult. Several published studies show variable rates of success with relapse rates ranging from 12 to 63%. Several prognostic factors can help identify patients in whom antiepileptic drug withdrawal can be done. The aim of this article is to present general guidelines for antiepileptic drug withdrawal.
słowa kluczowe:

: padaczka, leki przeciwpadaczkowe, odstawianie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.