eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2023
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Opatrunki specjalistyczne w leczeniu ran zakażonych i z ryzykiem zakażenia

Izabela Kuberka
1

1.
Klinika Angiologii, Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
LECZENIE RAN 2023; 20 (1): 13-18
Data publikacji online: 2023/04/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Ważnym elementem leczenia ran, mającym wpływ na proces gojenia oraz subiektywne postrzeganie przebiegu terapii przez pacjenta, jest odpowiedni dobór opatrunku specjalistycznego z uwzględnieniem jego struktury i składu. W pracy przedstawiono wybrane postacie opatrunków (kremy, maści, hydrożele) i możliwości ich zastosowania w praktyce. Uwzględniono sposoby aplikacji oraz możliwość łączenia z innymi opatrunkami. W celu usystematyzowania postępowania z raną trudno gojącą się wraz z wyborem opatrunku na poszczególnych etapach gojenia należy zastosować elementy strategii TIME, która promuje wspomaganie naturalnych mechanizmów gojenia. Łącząc systematyczność w postępowaniu podczas każdej zmiany opatrunku oraz jego prawidłową aplikację, można uzyskać optymalne warunki do gojenia rany.

An important element that affects the healing process and the patient’s subjective perception of the treatment process is the appropriate selection of a specialized dressing, which takes into account its structure. The paper described selected forms of dressings (creams, ointments, hydrogels) and the possibilities of their application in practice. Methods of application and the possibility of combining them with other dressings were considered. Elements of the TIME strategy, which promotes the support of natural healing mechanisms, should be used to systematize the management of hard-to-heal wounds and the choice of dressing at different stages of healing. By combining systematicity in handling each dressing change and its correct application, optimal conditions for wound healing can be attained.
słowa kluczowe:

opatrunki specjalistyczne, srebro, rany przewlekłe

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.